Katedrála sv. Víta

Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů.

Katedrála sv. Víta

Z důvodu stavebních prací nebude od 25. 10. 2023 až do odvolání přístupná bezplatná část katedrály. Navštívit katedrálu bude možné pouze s platnou okruhovou vstupenkou!
Děkujeme za pochopení. 

Chrám je třetím kostelem stejného zasvěcení na témže místě. Kolem roku 925 zde kníže Václav založil předrománskou rotundu, která byla po roce 1060 nahrazena trojlodní bazilikou se dvěma věžemi. Význam kostela vzrostl zejména po zřízení pražského biskupství (r. 973) a založení sboru kanovníků - kapituly svatovítské, pozdější významné kulturní i administrativní instituce.

Roku 1344 zahájil Karel IV. stavbu gotické katedrály. První stavitelé, Matyáš z Arrasu a později Petr Parléř, postavili chór s věncem kaplí, Svatováclavskou kapli, Zlatou bránu a spodní část Velké jižní věže. Tu začal stavět Petr Parléř, ale nedokončil ji. Do původně zamýšlené výšky ji doplnil renesanční ochoz a helmice ze 16. století, kterou ale v 18. století nahradila současná kupole.

Stavbu katedrály ovšem v roce 1419 přerušily husitské války a chrám po staletí  zůstal nedokončen, přestože se někteří panovníci pokoušeli pokračovat ve stavbě. Mimo jiné byla postavena hudební kruchta. Průčelí chrámu bylo provizorně uzavřeno.

Teprve ve 2. polovině 19. století zahájila Jednota pro dostavění chrámu sv. Víta opravu původní části a dostavbu katedrály v novogotickém slohu. V roce 1929 byl chrám slavnostně vysvěcen. Ještě v pozdějších letech byl upravován interiér katedrály.

Návštěvníci vstupují do katedrály portálem v západním průčelí, proti průchodu mezi II. a III. nádvořím Pražského hradu. Bronzové dveře jsou zdobeny reliéfy s výjevy z historie chrámu a z legend o svatém Václavu a Vojtěchu.

Novogotickou část katedrály tvoří hlavní loď a úzké boční lodi s postranními kaplemi osvětlenými barevnými okny a severní křídlo příčné lodi.  Ze III. nádvoří vede slavnostní vstup do katedrály, Zlatá brána.

V chóru katedrály, před hlavním oltářem stojí královské mauzoleum a pod ním, v podzemí chrámu královská hrobka. Chór obklopuje věnec gotických kaplí. V některých z nich jsou pochováni panovníci a svatí patroni České země.

Kaple sv. Václava

Kaple sv. Václava je kultovním centrem Svatovítské katedrály. Nádherná výzdoba a odlišné pojetí architektury zdůrazňují výjimečnost kaple, ústředního bodu chrámu s hrobem nejvýznamnějšího zemského patrona. Obklad stěn z drahých kamenů a nástěnné malby pašijového cyklu jsou částí původní výzdoby kaple ze 14. století. Výjevy ze života sv. Václava, tvořící druhý pás výzdoby, jsou připisovány dílně Mistra litoměřického oltáře (cyklus je datován rokem 1509).
Dveře v jihozápadním rohu kaple vedou do korunní komory, v níž jsou uloženy české korunovační klenoty.

Fotogalerie

Katedrála sv. Víta - pohled do neogotické části s rozetou
Katedrála sv. Víta - náhrobek sv. Jana Nepomuckého
Katedrála sv. Víta - sarkofág s ostatky Karla IV.
Katedrála sv. Víta - pohled na strop ve Svatováclavské kapli
Katedrála sv. Víta - celkový pohled od rozety
Katedrála sv. Víta - Svatováclavská kaple
Katedrála sv. Víta - pohled ze III. nádvoří Pražského hradu
Katedrála sv. Víta - Zlatá brána
Katedrála sv. Víta - pohled do gotické části

Umístění

Mapa Hradu