zpět na seznam

Obrazárna Pražského hradu

Návštěvnické okruhy C

V Obrazárně jsou po celý rok vystavena díla z proslulých sbírek císaře Rudolfa II. Mezi více než stovkou unikátních děl nechybí obrazy Tiziana, Aachena či Rubense.

Obrazárna Pražského hradu

Stálá expozice Obrazárny Pražského hradu představuje návštěvníkům reprezentativní výběr více než jednoho sta nejkvalitnějších obrazů z majetku Pražského hradu čítajícího kolem 4000 obrazů.

Přes značné umělecké ztráty, ke kterým došlo během pohnuté historie sbírky, se Obrazárna kvalitou děl vyrovná nejvýznamnějším evropským uměleckým kolekcím. Kořeny Obrazárny sahají do konce 16. století, kdy císař Rudolf II shromáždil na Pražském hradě největší sbírku uměleckých děl té doby. Z proslulé galerie Rudolfa II. se v současné sbírce dochovalo jen několik kusů.

Nová kolekce z poloviny 17. století obsahuje díla významných italských, německých, nizozemských, vlámských a dalších mistrů. Spolu s obrazy malířů českého baroka, zakoupenými ve 30. letech 20. století z Masarykova fondu, je Obrazárna po mnoha úpravách a rekonstrukcích přístupna veřejnosti.

Kde expozici najdete?

Vstup do Obrazárny je z II. nádvoří Pražského hradu.

Otevírací doba

Otevřeno denně (v letní sezóně od 9 do 17 hodin, v zimní od 9 do 16 hodin)

Otevírací doba | Vstupné

Fotogalerie

Část sbírky italského a českého barokního malířství, vystavená v severním sále dvoupatrových koníren pod Španělským sálem. Pozoruhodná valená klenba se vzorem vpadlých kazet z období po roce 1600.
V rámci tradičního červnového festivalu “Pražská muzejní noc” se na výjimečnou noční prohlídku zpřístupňují všechny stálé expozice a vybrané výstavní akce v areálu Pražského hradu zdarma. Obrazárna se premiérově připojila v roce 2008.
Lucas Cranach st. (Kronach 1472 - Weimar 1553) patřil k nejvýznamnějším reprezentantům německého malířství první poloviny 16. století. Jeho tzv. Pražský oltář, původně triptych, zdobil kapli sv. Zikmunda ve Svatovítské katedrále. Kalvínští obrazoborci rozbili v roce 1619 oltář na kusy, které byly následně uloženy v prostorách rudolfínské galerie. /Smíšená technika na lipovém dřevě, 105 x 173,5 cm, 1520-1522, inv. č. O 258/
Peter Paul Rubens (Siegen 1577 - Antverpy 1640) byl nejúspěšnějším a nejvlivnějším vlámským malířem první poloviny 17. století. Shromáždění olympských bohů patří k jeho raným pracem z doby mantovského pobytu kolem roku 1602. Ve výřezu: bůh války Mars (uprostřed), bůh ohně a řemesel Vulkán (vpravo), nejslavnější antický hrdina Herkules (vlevo). /Olej na plátně, 204 x 370 cm, kolem 1602, inv. č. O 102/
Toaleta mladé ženy –Žena v zrcadle od nejznámějšího z benátských malířů 16. století Tiziana Vecellio, zv. Tizian (Pieve di Cadore kolem 1485/88 – Benátky 1576). Početný soubor svého oblíbeného autora shromáždil císař Rudolf II. i v nové sbírce na Pražském hradě, z níž zde však zbyla pouze dvě díla. /Olej na plátně, 83 x 79 cm, 1512-1515, inv. č. O 34/
Obraz představuje starozákonní příběh, v němž pět amorejských králů chtělo dobýt město Gibeón. Hospodin zastavil na obloze slunce i měsíc a Jozue jim připravil zdrcující porážku. Johann Heinrich Schönfeld (Biberach 1609 - Augsburg 1684) obraz namaloval po polovině 30. let 17. století./Olej na plátně, 135 x 370 cm, sig. H. Schönfeld/fecit, po 1635, inv. č. O 131 a 133/
Netradičně zpracovaný námět v obraze nizozemského (?) mistra první poloviny 16. století. /Olej na dřevě, 42 x 28,5 cm, inv. č. O 256/

Umístění

Mapa Hradu