Reprezentační prostory

  1. Západní křídlo (Matyášova brána, Pacassiho schodiště, Sloupová síň, Rothmayerův sál)
  2. Severní křídlo ( Klínová chodba, Španělský sál, Rudolfova galerie)
  3. Střední křídlo (Široká chodba, Nové salony, Bílá věž, Stará síň, Janákova hala, Oktogon)
  4. Jižní křídlo (Šatna, Vstupní (Dětský) salon, Trůnní sál, Brožíkův salon, Habsburský salon, Skleněný salon, Malý salonek, Zrcadlový salon, Salonek s krbem, Hudební salon, Společenský salon, Šatna)

Reprezentační prostory

Sály, salony a salonky určené pro přijímání oficiálních návštěv prezidenta republiky vytvářejí okruh v úrovni prvního podlaží všech křídel tzv. Nového paláce. Některé z nich sloužily jako reprezentační a hlavně obytné prostory panovníků už v 16. století. V době tereziánské přestavby v 18. století byly upraveny salony v jižním křídle do podoby, kterou mají dodnes. V té době byly spojeny dosud různorodé stavby severního křídla Nového paláce. Po roce 1918 byl reprezentační okruh dobudován vytvořením monumentálních prostor v západním křídle. Tento prostor slouží dnes jako vstupní. Z Matyášovy brány mezi prvním a druhým hradním nádvořím vede Pacassiho schodiště přímo do reprezentačních salonů v jižním křídle a Sloupová síň s Rothmayerovým sálem do velkých sálů severního křídla.

V něm vznikly v 16. století pro sbírky císaře Rudolfa II. dva velké sály - Španělský sál a Rudolfova galerie. Dnes se v nich konají významné státní akty, koncerty i společenská setkání.
Středním křídlem Nového paláce vede Široká chodba, k níž přiléhají Nové salony, upravené v 60. letech 20. století. Janákova hala a Oktogon spojují střední křídlo paláce s jižním.
Řada salonů v jižním křídle byla pro reprezentaci prezidenta republiky postupně obnovována od roku 1918. Dodnes zde dochází ke změnám zařízení a vybavení, podobně jako v celých reprezentačních prostorách Pražského hradu.

Návštěvníkům Hradu nejsou reprezentační prostory běžně přístupné.