Empírový skleník

V severní části Královské zahrady přiléhá k původní renesanční zdi takzvaný Empírový skleník. Vznikl kolem roku 1820 a zpočátku byl označován jako Zwinger, podle podobnosti se stejnojmennou památkou v německých Drážďanech.

Empírový skleník

Ve 2. polovině 19. století k němu byl přistavěn další skleník a ten byl po druhé světové válce prodloužen až ke Lvímu dvoru. Empírový skleník po kompletní rekonstrukci opět slouží potřebám hradních zahradníků a veřejnosti se poprvé otevřel v roce 2013 výstavou Předjaří v Královské zahradě. Ta nyní každoročně láka do Empírového skleníku tisíce návštěvníků. Není divu, vždyť tento skleník byl i oblíbeným místem císaře Ferdinanda I., který na Pražském hradě po roce 1848 žil.

Otevírací doba

Umístění

Mapa Hradu