Uzavření areálu Pražského hradu

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a doporučení Policie ČR je areál Pražského hradu uzavřen veřejnosti.

Více

zpět na seznam

Jelení příkop (v r. 2019 uzavřen)

Jelení příkop je přírodní rokle, kterou teče potok Brusnice. Jméno "jelení" má příkop proto, že zde byla i v době vlády Rudolfa II. chována lovná zvěř.

Jelení příkop (v r. 2019 uzavřen)

Z důvodu pokračování stavebních prací započatých v roce 2018 bude v letní sezoně 2019 nepřístupný Jelení příkop (horní i dolní část). Z důvodu zahájení stavebních prací budou v letní sezoně 2019 nepřístupné Jižní zahrady.

 

S lovnou zvěří bylo možné se v příkopu setkat až do 18. století. Na tuto tradici symbolicky navázala doba 1. republiky, kdy byl v horní části příkopu zbudován medvědinec. Mezi lety 2001 - 2002 byl skrz násep, který příkop rozděluje na horní a dolní část, vybudován spojovací tunel podle návrhu J. Pleskota. Jelení příkop je v letní sezoně veřejnosti zdarma přístupný.

Kozí stezka je cesta, která spojuje dolní část Jeleního příkopu s Královskou zahradou (u Stájového dvora). Vystoupit a vstoupit do dolní části Jeleního příkopu je tak nyní možné dvěma způsoby: 1) Vstupem od Belvedéru a 2) průchodem z horní části Jeleního příkopu přes spojovací tunel.

 

Otevírací doba

Umístění

Mapa Hradu