Jelení příkop

Jelení příkop je přírodní rokle, kterou teče potok Brusnice. Jméno "jelení" má příkop proto, že zde byla i v době vlády Rudolfa II. chována lovná zvěř.

Jelení příkop

S lovnou zvěří bylo možné se v příkopu setkat až do 18. století. Na tuto tradici symbolicky navázala doba 1. republiky, kdy byl v horní části příkopu zbudován medvědinec. Mezi lety 2001 - 2002 byl skrz násep, který příkop rozděluje na horní a dolní část, vybudován spojovací tunel podle návrhu J. Pleskota. Jelení příkop je v letní sezoně veřejnosti zdarma přístupný.

Kozí stezka je cesta, která spojuje dolní část Jeleního příkopu s Královskou zahradou (u Stájového dvora). Vystoupit a vstoupit do dolní části Jeleního příkopu je tak nyní možné dvěma způsoby: 1) Vstupem od Belvedéru a 2) průchodem z horní části Jeleního příkopu přes spojovací tunel.

 

Otevírací doba

Umístění

Mapa Hradu