Omezení provozu

V současné době probíhá více uzavírek.

Více

zpět na seznam

Svatováclavská vinice a Richterova vila

Svatováclavská vinice spolu s klasicistním letohrádkem - Richterovou vilou (A.D. 1836) - na Pražském hradě byly po několikaleté komplexní rekonstrukci slavnostně otevřeny veřejnosti v září 2008.

Svatováclavská vinice a Richterova vila

Areál této národní kulturní památky ohraničený vysokou obvodovou zdí, zaujímající dominantní polohu na skalním ostrohu nad Starými zámeckými schody mezi Klárovem a Jelením příkopem, je obousměrně průchozí dvěma vchody/východy, a to vstupem přímo naproti bráně Pražského hradu od Černé věže a branou v dolní části Starých zámeckých schodů od Klárova.

V centrální části areálu na jižním svahu mezi opěrnou stěnou Starých zámeckých schodů a horní vyhlídkovou hřebenovou cestou se rozkládá obnovená Svatováclavská vinice. Podle legendy jde o nejstarší vinohrad v Čechách, kde obdělával "vinici páně" patron české země, kníže Václav. Obnovená vinice se tak zpřístupnila návštěvníkům Pražského hradu v roce, kterým uplynulo 1100 let od narození sv. Václava. Historie pozemku je tedy bytostně spjata se vznikem české státnosti a přijetím křesťanství. Výjimečnost areálu spočívá v tom, že se tento mimořádně dobře exponovaný pozemek uprostřed velkoměsta uchoval v nezměněné podobě.

Dominantou je klasicistní letohrádek - Richterova vila, s její severní a jižní terasou, a dále přiléhající pergolou rozdělující Svatováclavskou vinici po celé délce na severní a jižní část. Richterova vila je druhou nejznámější klasicistní stavbou v Praze po Letohrádku Kinských.

Unikátní umístění areálu poskytuje ničím nerušené panoramatické výhledy na Staré Město, Malou Stranu či letohrádek Belveder, které jsou natolik jedinečné, že samy o sobě dávají dobrý důvod k návštěvě.

Ve spolupráci s těmi nejlepšími v oboru připravuje Areál Svatováclavské vinice a Richterovy vily akce kulinářské, vinařské i společensko-kulturní se zaměřením na místní i turistickou klientelu. Celý rozsáhlý areál je obehnán vysokou zdí, lemující po jižní straně Staré zámecké schody. I díky tomu je ideálním místem pro pořádání uzavřených společenských a kongresových akcí pro až 800 účastníků. Návštěvníkům se tak v roce 2008 otevřel polohou i rozsahem unikátní multifunkční areál v centru staré Prahy, který až dosud nebyl zpřístupněn veřejnosti. V rámci areálu Svatováclavské vinice je prezentována historie a současnost českého a moravského vinařství ve spolupráci s Vinařským fondem ČR.

Součástí areálu je komplex VILLA RICHTER Restaurants se třemi gastronomickými provozy zaměřenými především na zážitkovou gastronomii a snoubení vína a jídla:

VILLA RICHTER Panorama Pergola

Vyhlídková restaurace pod pergolou zaměřená na prezentaci českých a moravských vín, podtržená lehkou gastronomií a specialitami k posezení u vína.

VILLA RICHTER Piano Terra

Restaurace s gastronomií zaměřenou na domácí slavnostní českou kuchyni.

VILLA RICHTER Piano Nobile

Elitní restaurace s jedinečným skleníkem na exkluzivním místě zaměřená na vysokou gastronomii.

Areál Svatováclavské vinice a Richterovy vily je přístupný pro veřejnost celoročně v provozní době od 10 do 23 hodin. V současné době je vstup do areálu volný, při respektování ustanovení Návštěvního řádu, který je pro návštěvníky zveřejněn u vstupů do areálu. Provozovatel si vyhrazuje právo na sjednání změny takto stanovené provozní doby z důvodu konání společenských a kulturních akcí v rámci areálu. Výše vstupného na pořádané akce budou pro návštěvníky zveřejňovány v inzercích a u vstupů do areálu.

Otevírací doba

Fotogalerie

Západní část Svatováclavské vinice se přimyká k Pražskému hradu v oblasti Černé věže, odkud se do celého kulturně-společenského areálu vinice a Villy Richter dá vstoupit.
Nedávno obnovená vinice na místě nejstaršího vinohradu v Čechách, který podle legendy založil už sv. Václav, se vypíná nad Starými zámeckými schody.
Posezení přímo na vinici nabízí za příznivého počasí nejen restaurace ve francouzském stylu, ale také vyhlídková Panorama Pergola umístěná přímo uprostřed vinohradu (na fotografii v pozadí).
Villa Richter ve Svatováclavské vinici ve svých prostorách hostí stylový restaurant Piano Nobile, který najdete v 1. patře, stejně jako restauraci Piano Terra, jež se v přízemí vily specializuje na českou kuchyni.
Villa Richter se tyčí nad dolním vstupem do Jeleního příkopu. Pohled z oken vily na noční Prahu nemá mezi restauracemi v historickém centru města obdoby.
Zrestaurované salonky klasicistní Villy Richter dnes slouží vrcholové gastronomii. Silný zážitek z vynikajících pokrmů umocňuje dokonalý výhled na starou Prahu.

Umístění

Mapa Hradu