Výběrová řízení

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.