Životopis

Celým jménem
Ing. Petr Pavel, M.A., armádní generál v. v. a český prezident

Datum narození
1. listopadu 1961

Místo narození
Planá u Mariánských Lázní

Rodinný stav
ženatý

Manželka
Eva Pavlová

Děti
synové Jan a Petr, dcera Eva

V roce 1975 jsem nastoupil na Vojenské gymnázium v Opavě. Poté jsem absolvoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a postgraduální studium zpravodajství na Vojenské akademii v Brně. Speciální kurzy jsem absolvoval také na Vysoké štábní škole v Camberley, na Královské akademii obranných studií v Londýně (2005) a na King’s College London, kde jsem získal titul Master of Arts (M.A.) v oboru mezinárodních vztahů (2006).

Po ukončení vysoké vojenské školy ve Vyškově roku 1983 jsem začínal u výsadkového vojska. Ve 21 letech jsem podal přihlášku do KSČ a v letech 1985–1989 jsem byl jejím členem. V roce 1988 před nástupem na postgraduální kurz jsem se stal členem Zpravodajské správy Generálního štábu.

Po revoluci jsem pak sloužil jako zástupce vojenského a leteckého přidělence ČR v Belgii, Nizozemsku a Lucembursku. Později jsem se zúčastnil mise UNPROFOR v bývalé Jugoslávii. Jednotce, které jsem tehdy velel, se podařilo uprostřed těžkého konfliktu zachránit skupinu 53 obklíčených francouzských vojáků a celá akce získala obrovské mezinárodní uznání. Následně jsem se vrátil do mezinárodních služeb pro ČR.

Vrcholem mé vojenské kariéry bylo jmenování náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky v roce 2012 a následně, v roce 2015, zvolení předsedou Vojenského výboru NATO, nejvyšším vojenským představitelem Aliance.

Během své služby jsem obdržel řadu nejvyšších českých i mezinárodních vyznamenání a ocenění.

Po skončení aktivní služby jsem během první vlny koronavirové epidemie v roce 2020 založil sbírku Spolu silnější, která pomáhala lidem v první linii.

6. 9. 2022 jsem oficiálně oznámil kandidaturu na prezidenta České republiky. Jako občanského kandidáta mne následně podpořilo více než 80 000 občanů ČR.

28. 1. 2023 jsem byl v přímé volbě zvolen novým prezidentem České republiky.

Svůj volný čas nejraději trávím na motorce, chozením po horách, cestováním a na chalupě s manželkou a vnoučaty.