Popis úkonů KPR

Název úkonu

Vyřizování žádostí o poskytnutí informací

V jakém případě ve věci jednat

Fyzické a právnické osoby

Charakteristika úkonu

Poskytnutí informací nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace nebo odložení žádosti o informace

Kdy věc řešit

Přijetím žádosti o informace

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat

elektronicky [email protected]; ID DS: 9hjaihw

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky

Ústně do protokolu v Kanceláři prezidenta republiky v úředních hodinách, písemně na adresu Kanceláře prezidenta republiky

Opravné prostředky

Stížnost nebo odvolání proti způsobu vyřízení žádosti o informace

Působnost

Státní správa vykonávaná státním orgánem

Oblast

Ústavní právo na informace

Klíčová slova

Žádost, informace

Počátek platnosti popisu úkonu

1. 1. 2021