Údaje o rozpočtu

 

Závěrečný účet kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky