Údaje o rozpočtu

Závěrečný účet kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky