Výroční zpráva pro rok 2003

O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace

 Došlo celkemVyřízeno přímoPostoupeno k vyřízení
Žádosti (§18, odst. 1, písm. a) 6 6 0
Odvolání (§18, odst. 1, písm. a) 1 1 0

Všechny přijaté žádosti o informace byly vyřízeny přímo věcně příslušnými útvary Kanceláře prezidenta republiky.

§18, odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 6

§18, odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1

§18, odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§18, odst. 1, písm. d)

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0