Výroční zpráva pro rok 2005

O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace

 Došlo celkemVyřízeno přímoPostoupeno k vyřízení
Žádosti (§18, odst. 1, písm. a) 9 9 0
Odvolání (§18, odst. 1, písm. a) 0 0 0

U přijatých žádostí byl zachován postup v souladu s rozhodnutím vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 050222, ze dne 22. 2. 2005 k zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, s jeho přílohami a s uvedeným zákonem.

§18, odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 9

§18, odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§18, odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§18, odst. 1, písm. d)

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0