Výroční zpráva pro rok 2009

O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace

 Došlo celkemVyřízeno přímoPostoupeno k vyřízení
Žádosti (§18, odst. 1, písm. a) 27 27 -
Odvolání (§18, odst. 1, písm. b) - - -

§18, odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 27
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

§18, odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§18, odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0

§18, odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

§18, odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení: 3

V Praze dne 29. ledna 2010