Výroční zpráva pro rok 2013

O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace

 Došlo celkemVyřízeno přímoPostoupeno k vyřízení
Žádosti (§18, odst. 1, písm. a) 316 304 0
Odvolání (§18, odst. 1, písm. b) 10 10 0

§18 odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 316

§18 odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 10

§18 odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§18 odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

§18 odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle §16a,
důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení: 12

  1. Stížnosti směřovaly ve většině případů (8) proti poskytnutí informací týkajících se vyhlášení amnestie prezidentem republiky k 1.1.2013. Vedoucím Kanceláře prezidenta republiky byly odmítnuty.
  2. Dvě stížnosti se týkaly výzvy k úhradě nákladů při časově náročném vyhledávání podkladů pro poskytnutí informací. I ty byly vedoucím Kanceláře prezidenta republiky odmítnuty.
  3. Zbývající dvě stížnosti vyplývaly z nedostatečné znalosti žadatele zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V jednom případě, kdy byla stížnost podána prostřednictvím elektronické pošty, nebyla opatřena elektronickým podpisem a v případě posledním žadatelka nevyčkala zákonné lhůty pro vyřízení a na postup Kanceláře prezidenta republiky jako povinného subjektu podala stížnost.

§18 odst. 1, písm. f)

Další informace:

Lze konstatovat, že žádosti, se kterými se žadatelé obracejí na Kancelář prezidenta republiky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se obsahově každým rokem opakují. Vždy reagují na výroky prezidenta republiky či jeho rozhodnutí.

Rok 2013 byl hned v počátku poznamenán vyhlášenou amnestií prezidenta republiky, což občané velmi emotivně hodnotili.

Z předchozích let se opakovaly žádosti o sdělení příjmu některých vedoucích pracovníků Kanceláře prezidenta republiky, i ty byly po řádném zdůvodnění odmítnuty.

V Praze dne 28. února 2014

Výroční zprávu předkládá: RNDr. Petr Mužák, pověřen vedením Analytického odboru
Výroční zprávu schválil: Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky