Postup při podání žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.