Postup při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.