Alice Masaryková

Alice Masaryková* 3. 5. 1879 Vídeň
† 29. 11. 1966 Chicago, USA

česká socioložka a sociální pracovnice

Dcera T. G. Masaryka studovala filozofii, historii a sociologii na univerzitách v Praze, Berlíně a v Lipsku a od roku 1906 učila na lyceích v Českých Budějovicích a v Praze, kde roku 1911 založila sociologickou sekci Svazu čs. studentstva. Po internaci v roce 1915 - 16 byla pod policejním dohledem. V letech 1918 - 20 byla za Slovenský klub členkou Revolučního Národního shromáždění. V letech 1919 - 39 byla předsedkyní Čs. červeného kříže a působila také jako předsedkyně Mezinárodní konference sociální práce. Za 2. světové války žila v USA, kam odešla znovu po únoru 1948. V roce 1950 vydala vzpomínkovou knihu "Dětství a mládí". (mch)

Nakl. Libri: "Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století"
Převzato se svolením vydavatele.
Kancelář prezidenta republiky neručí za obsah textu.