Základní díla

Základní dílo T. G. Masaryka

 • 1878 - Sebevražda, habilitační práce
 • 1895 - Česká otázka
 • 1895 - Naše nynější krize
 • 1895-96 - Jan Hus
 • 1895-96 - Karel Havlíček
 • 1896 - Moderní člověk a náboženství
 • 1896 - Otázka sociální
 • 1898 - Palackého idea národa českého
 • 1901 - Ideály humanitní
 • 1920 - Nová Evropa
 • 1925 - Světová revoluce
 • (nedokončeno) - Rusko a Evropa

Základní díla o T. G. Masarykovi

 • Masarykovy sborníky 1 - 6, meziválečná léta
 • Čapek K.: Hovory s T. G. Masarykem, Praha 1937
 • Machovec M.: Tomáš G. Masaryk, Praha 1968
 • Černý V.: Dvě studie masarykovské, samizdat 1977
 • Opat J.: Filozof a politik T. G. Masaryk 1882-1893, Praha 1987
 • Patočka J.: Tři studie o Masarykovi, Praha 1991
 • Kovtun J: Slovo má poslanec Masaryk, Praha 1991
 • Machovec M., Pithart P., Pojar M.: T. G. Masaryk a naše současnost, Praha 1992
 • Skilling H. G.: T. G. Masaryk: Proti proudu 1882 - 1914, Praha 1995