Dětský den na Pražském hradě - poděkování

27. května 2024

Dobrý den,

ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci sobotního Dětského dne na Pražském hradě - dobrovolníkům, pracovníkům z dětských neziskových organizací, produkčním ze Správy Pražského hradu, vojákům, policistům a hasičům. Zvláště pak bych také ráda poděkovala řediteli Správy Pražského hradu. Netroufám si ani odhadnout, kolik času, námahy a péče jste věnovali tomu, aby vše tak říkajíc „klaplo“. Věřím, že největší odměnou pro nás všechny bylo, když jsme viděli rozesmáté a spokojené děti, které si ten den opravdu užily, tak jak to my dospělí už ani neumíme.

Těším se, že se v zahradách na Dětském dni znovu všichni potkáme i v příštím roce.

Přeji Vám krásný a pohodový den.

Eva Pavlová
manželka prezidenta republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet manželky prezidenta republiky