Eva Pavlová má za sebou první půlrok v roli první dámy, skládá tým a chystá program na podzim

11. srpna 2023

Od inaugurace Petra Pavla uplynul půl rok a Eva Pavlová má za sebou desítky akcí v roli první dámy. Jsou to zahraniční a domácí cesty, přijetí na Pražském hradě, kdy doprovází svého manžela, ale i její vlastní aktivity. Postupně tak realizuje své plány a pracuje na svém vlastním programu.

Po zvolení Petra Pavla prezidentem si Eva Pavlová předsevzala, že se bude veřejně zastávat zranitelných skupin obyvatel a bude upozorňovat na témata, která je trápí. K naplnění cílů v sociální oblasti potřebuje kvalitní tým odborníků, který tyto aktivity zajistí i v době, kdy doprovází prezidenta na domácích i zahraničních cestách. 

Do poradního týmu pozvala odborníky, které potkala v průběhu svého profesního života i v průběhu kampaně a kteří jí zaujali svým osobitým přístupem k práci. “I když jsou to lidé z různých oblastí, mají společné to, že svou profesi vykonávají s velkým přesahem a ke zlepšení života cílových skupin lidí.  Požádala jsem je, aby se stali součástí mé práce, protože rozumí přesně těm oblastem, kterým se chceme věnovat. Tito lidé neváhají obětovat svůj čas, znalosti a know-how, aby mohli prospět dobré věci. Za jejich spolupráci jsem vděčná jak jim, tak i jejich rodinám a kolegům, kteří jim toto nasazení umožňují,” říká Eva Pavlová. 

Členové poradního (konzultačního) týmu Evy Pavlové jsou:  

Lilly Ahou Král, která založila PR a vzdělávací agenturu specializující se na vzdělávání lékařských a nelékařských oborů, věnuje se mezioborové a meziresortní spolupráci. Aktivně spolupracuje s pacientskými organizacemi, intenzivně se věnuje dobrovolnické práci, působí jako mentor a expert v mentoringovém programu DoToho!, který pomáhá malým a středním podnikům růst. Dále působí jako mentor v platformě #HolkyzMarketingu a je dobrovolníkem v platformě Česko.Digital, kde se snaží podporovat projekty primárně zaměřené na eHealth a zlepšení životního stylu. 

Eva Holečková vystudovala Výchovnou a humanitární činnost, absolvovala psychoterapeutický výcvik v Integrativní rodinné terapii. Je členka expertní skupiny pro práci s NEET skupinou [z angl. not in employment, education or training - mezi osoby, které nejsou zaměstnány, nestudují ani se neúčastní odborné přípravy]. Působila v sociálních službách jako vedoucí terénních a preventivních programů v oblasti práce s ohroženou rodinou, dětmi, mládeží. Od roku 2010 aktivně vytváří mezioborové programy a projekty v práci s dětmi, mládeží a rodinou v karlovarském kraji. Od roku 2012, je ředitelka MěDDM Sluníčko Aš, kde aktivně propojuje oblast zájmového, neformální vzdělávání s projekty podporující seberozvoj, motivaci a sociální začleňování obyvatel strukturálně postiženého regionu. 

Michaela Kopalová je rodinná mediátorka a do její agendy patří zavádění výuky komunikačních technik na základních a středních školách.  

František Maleninský je externí poradce, generál v záloze. V rámci Armády ČR prošel všemi velitelskými a štábními funkcemi na všech úrovních velení taktického, operačního i strategického stupně. S manželi Pavlovými spolupracoval pod vlajkou NATO, kde působil celkem devět let na operační, strategické i politické úrovni. 

Josef Blaho je externí poradce, pracovněprávní konzultant a realizátor projektů. Vystudoval mezinárodní vztahy a evropská studia, dlouhodobě působí v komerční sféře v personalistice. Poskytuje zároveň pracovní a kariérní poradenství nejen firmám, ale i jednotlivcům. Během prezidentské kampaně působil jako koordinátor pro Prahu v rámci volebního týmu generála Pavla a jako podpora s mediální přípravou přímo pro Evu Pavlovou. Ve volném čase se kromě faleristiky věnuje rozvoji a vzdělávání dětí. 

A dále také např.: Martin Stránský aj. 

Témata, kterým se Eva Pavlová nyní věnuje, avizovala již během volební kampaně Petra Pavla. Patří sem výzvy, kterým čelí rodiče-samoživitelé a senioři. Dále rozvoj komunikačních technik u dětí ve školách, který je mj. klíčovou součástí prevence rozpadu rodiny. Své působení chce směřovat nejenom do strukturálně postižených regionů. Půl roku od nástupu do role manželky prezidenta k těmto tématům na základě svých nově nabytých zkušeností přidala ještě dvě, jež považuje za naléhavá. Jsou to oblast zdravotní péče a náhradní rodinná péče. V rámci působení v roli první dámy má příležitost setkávat se s členy pacientských organizací, lékaři a dalšími odborníky. Seznamuje se s náročností jejich oborů a vidí naději a laskavost, kterou poskytují tam, kde stát již nemá dostatečnou možnost a kapacitu pomoci. Sama, i s podporou poradního týmu nasbírala podněty a nápady ke zlepšení situace, které během podzimu osobně představí.

Součástí těchto plánů je i vznik webových stránek, kde by toto vše mělo být veřejnosti prezentováno a lidé by tam měli najít “první pomoc” ve svých složitých životních situacích. Jako další krok možné pomoci bude založení nadačního fondu, na jehož vzniku se také pracuje. foto: Zuzana Bönisch

Kabinet manželky prezidenta republiky

Fotogalerie

Eva Pavlová má za sebou první půlrok v roli první dámy, skládá tým a chystá program na podzim
Eva Pavlová má za sebou první půlrok v roli první dámy, skládá tým a chystá program na podzim
Eva Pavlová má za sebou první půlrok v roli první dámy, skládá tým a chystá program na podzim
Eva Pavlová má za sebou první půlrok v roli první dámy, skládá tým a chystá program na podzim
Eva Pavlová má za sebou první půlrok v roli první dámy, skládá tým a chystá program na podzim