Eva Pavlová pozvala odborníky k diskusi na téma „Online svět a mládež: bezpečně a zodpovědně“

28. června 2024

Manželka prezidenta republiky uspořádala v pátek dne 28. června 2024 na Pražském hradě kulatý stůl věnovaný tématu „Online svět a mládež: bezpečně a zodpovědně,“ který organizovala v rámci své iniciativy Zdravá rodina.

Během kulatého stolu hosté prezentovali aktuální situaci a diskutovali o možnostech, jak podpořit děti a mládež v době plné informací a dezinformací. Eva Pavlová zdůraznila klíčovou roli rozpoznání a řešení závislosti na telefonech a počítačích pro udržení zdravého životního stylu a duševního zdraví dětí a mladistvých. „Rodiče a pedagogové hrají důležitou roli v tom, aby pomohli mladé generaci najít rovnováhu mezi online a reálným životem,“ uvedla Eva Pavlová.

V průběhu diskuse zazněla řada podnětů, jak situaci zlepšit. Mezi hlavní návrhy patřilo:

  • Povzbuzení škol k zařazení podpory duševního zdraví do vzdělávacích programů.
  • Posílení sociální práce ve školách, zdravotnických zařízeních i v obcích.

  • Zlepšení komunikace v rodinách.

Kulatý stůl moderovala členka obsahového týmu Mgr. Lilly Ahou Král, MBA.

Ke kulatému stolu zasedli:

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA – psychiatr, předseda České neuropsychofarmakologické společnosti, zakladatel PSYRES (Nadačního fondu pro výzkum psychedelik), vedoucí Centra pokročilých studií mozku a vědomí NÚDZ a přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK.

MUDr. Genovéva Almássy – psychiatrička, psychoterapeutka oddělení psychiatrie, Fakultní nemocnice Ostrava.

Ing. Ferdinand Hrdlička – zmocněnec MŠMT pro wellbeing, dětské duševní zdraví a ústavní a ochrannou výchovu.

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. – pedagog, publicista, ředitel Pražského inovačního institutu, spoluzakladatel expertní občanské platformy KoroNERV-20, mluvčí Českých elfů.

Prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. – vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí projektů E-Bezpečí a Digidoupě.

Zita Krotká – studentka, mluvčí Republikového fóra parlamentů dětí a mládeže.

Eva Holečková – členka obsahového týmu Evy Pavlové.

Kulatý stůl přinesl cenné podněty a doporučení pro zlepšení podpory dětí a mládeže v online světě. Manželka prezidenta republiky Eva Pavlová věří, že tato diskuse přispěje k nalezení efektivních řešení a posílení zdravého životního stylu mladé generace. Společným úsilím můžeme vytvořit prostředí, kde se budou děti a mládež cítit bezpečně a podporovaně, ať už v online nebo offline světě.

 

 

foto: Zuzana Bönisch

Kabinet manželky prezidenta republiky

Fotogalerie

Kulatý stůl věnovaný tématu „Online svět a mládež: bezpečně a zodpovědně“, 28.6.2024, foto: Zuzana Bönisch
Kulatý stůl věnovaný tématu „Online svět a mládež: bezpečně a zodpovědně“, 28.6.2024, foto: Zuzana Bönisch
Kulatý stůl věnovaný tématu „Online svět a mládež: bezpečně a zodpovědně“, 28.6.2024, foto: Zuzana Bönisch
Kulatý stůl věnovaný tématu „Online svět a mládež: bezpečně a zodpovědně“, 28.6.2024, foto: Zuzana Bönisch