Eva Pavlová pozvala odborníky k diskusi o prenatálním ultrazvukovém screeningu vrozených srdečních vad

26. října 2023

Manželka prezidenta republiky uspořádala ve čtvrtek 26. října 2023 na Pražském hradě kulatý stůl věnovaný problematice organizace prenatální kardiologie v České republice.

U kulatého stolu se mimo jiné hovořilo o problematice související se vzdělávacími podmínkami pro vykazování screeningového a prenatálního vyšetření srdce, managmentu těhotenství s akcentem na prenatální léčbu, předporodní léčbě a včasné poporodní péči o děti se srdečním postižením.

“Mojí vizí je věnovat pozornost zranitelným skupinám obyvatel a napomáhat ke zlepšení jejich situace. Těhotné ženy a děti, a to včetně těch, které jsou zatím v prenatální fázi, za ně považuji," uvedla Eva Pavlová.

Důležitým  výsledkem kulatého stolu je vypracování závazných sdílených odborných doporučení pod hlavičkou České kardiologické (CKS) a České gynekologicko-porodnické (CGPS) společnosti. Tato závazná doporučení, jak k této problematice přistupovat mají ambici stát se výchozím dokumentem pro kapitolu Prenatální kardiologie Národního kardiovaskulárního programu České republiky, v současnosti chystaného Českou kardiologickou společností. Toto doporučení by zároveň mohlo sloužit jako inspirace a základní podklad i pro zahraniční kolegy lékaře a organizace, které se prenatální kardiologií zabývají.

Kulatý stůl moderovala členka obsahového týmu první dámy Lilly Ahou Král. Ke kulatému stolu pak zasedli:

Prof. MUDr. Jan Marek, PhD, FESC (Vedoucí konzultant Echokardiografie a Prenatální kardiologie, Great Ormond Street Hospital, Londýn, spoluzakladatel prenatálního kardiologického screeningu v Československu)

MUDr Viktor Tomek, PhD (vedoucí Centra prenatální kardiologie, Dětské kardiocentrum FN Motol),

MUDr. Radovan Vlk (místopředseda ČGPS, vedoucí lékař FN Královské Vinohrady)
 

MUDr Vladimír Dvořák, PhD (předseda ČGPS) 
 

Prof. MUDr. Marek Lubušký, PhD,MHA (předseda Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS) 
 

Prof. MUDr. Jan Janoušek, PhD (předseda Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a člen Výboru České kardiologické spolecnosti)
 

 

 

foto: Tomáš Fongus

 

Kabinet manželky prezidenta republiky

Fotogalerie

Eva Pavlová pozvala odborníky k diskusi o prenatálním ultrazvukovém screeningu vrozených srdečních vad
Eva Pavlová pozvala odborníky k diskusi o prenatálním ultrazvukovém screeningu vrozených srdečních vad
Eva Pavlová pozvala odborníky k diskusi o prenatálním ultrazvukovém screeningu vrozených srdečních vad
Eva Pavlová pozvala odborníky k diskusi o prenatálním ultrazvukovém screeningu vrozených srdečních vad