Eva Pavlová pozvala odborníky k diskusi o problematice ohrožených dětí

22. listopadu 2023

Manželka prezidenta republiky uspořádala ve středu 22. listopadu 2023 na Pražském hradě kulatý stůl věnovaný problematice ohrožených dětí. 

U kulatého stolu se hovořilo o včasné prevenci ohrožení u školních i předškolních dětí.  

„Děti, které nemají ochranu ve své rodině tvoří nejohroženější skupinu v naší společnosti. Za prvořadé přitom považuji hledání řešení, jak vůbec předcházet umísťování dětí mimo rodinu, revizi stávajících zařízení pro děti a dále pak službu, která by pracovala s rodinou vůbec. Přitom všem je potřebné vnímat to, že to nejsou pro naši společnost náklady navíc, jak se často uvádí, ale investice do naší společnosti“, uvedla Eva Pavlová. 

V průběhu diskuse zazněla řada podnětů, jak situaci těchto dětí zlepšit. Jedná se především o posílení sociální práce ve školách, zdravotnických zařízeních i v obcích, zlepšení interdisciplinární spolupráce mezi sociálními pracovníky a dalšími profesemi, které pracují s dětmi a důsledné využívání evidence-based nástrojů pro identifikaci ohrožených dětí. 

Kulatý stůl moderovala členka obsahového týmu Mgr. Michaela Kopalová.

Ke kulatému stolu pak zasedli:  

Mgr. Vladimír Polák, místopředseda Krajského soudu v Ústí n. Labem 

Mgr. Renata Ježková, sociální a speciální pedagožka 

Ferdinand Hrdlička, zmocněnec MŠMT pro wellbeing, dětské duševní zdraví a ústavní a ochrannou výchovu 

Věra Bechyňová, DiS.,  ředitelka organizace Střep - České centrum pro sanaci rodiny 

Mgr. Jana Skalková, DiS., kabinet ministra práce a sociálních věcí 

Mgr. Lilly Ahou král,  členka obsahového týmu Evy Pavlové 

Eva Holečková,  členka obsahového týmu Evy Pavlové 

Miroslava Macků, tajemnice manželky prezidenta 

  

Foto: Zuzana Bönisch 

 

Kabinet manželky prezidenta republiky

Fotogalerie

Eva Pavlová pozvala odborníky k diskusi o problematice ohrožených dětí
Eva Pavlová pozvala odborníky k diskusi o problematice ohrožených dětí
Eva Pavlová pozvala odborníky k diskusi o problematice ohrožených dětí