Návštěva Chorvatské republiky

27. května 2024

Manželka prezidenta republiky paní Eva Pavlová je mezi krajany v Daruvaru. K návštěvě ji pozval Svaz Čechů v Chorvatsku, který je zastřešující organizací české krajanské komunity. Jedná se o náhradní termín z minulého roku, kdy se paní Eva Pavlová nemohla zúčastnit konference o dětské obezitě, která probíhala pod záštitou manželky chorvatského prezidenta paní Sanji Musić Milanović, ani využít tehdejšího pozvání krajanů.

V pondělí dne 27. května 2024 v Daruvaru navštívila paní Eva Pavlová  mateřskou školku a základní školu, v nichž výuka probíhá v českém jazyce, seznámila se s bohatou historií a živou přítomností působení krajanské komunity v Chorvatsku a setkala se s jejími představiteli. "Hluboce si vážím, jak naši krajané v Chorvatsku udržují český jazyk, kulturní tradice a blízké vztahy s rodnou zemí svých předků," řekla paní Eva Pavlová při této příležitosti.

Tentýž den se v Daruvaru uskutečnilo milé setkání paní Evy Pavlové s manželkou chorvatského prezidenta paní Sanjou Musić Milanović. V průběhu oběda pořádaného paní Musić Milanović obě dámy hovořily zejména o postavení české menšiny v Chorvatsku a té chorvatské v Česku. Dále hovořily o situaci ve zdravotnictví, přičemž zejména vyzdvihly problém dětské obezity a psychického zdraví dětí. Paní Evu Pavlovou na cestě za krajany doprovází velvyslanec Milan Hovorka s manželkou Jarmilou.

V úterý dne 28. května 2024 zavítala paní Eva Pavlová do Ivanova Sela, nejstarší obce českých přistěhovalců. V tamním Etno domě ji předsedkyně Svazu Čechů v Chorvatsku seznámila s historií Čechů ve Slavonii. Spolu s velvyslancem České republiky, zástupci Svazu Čechů v Chorvatsku a starostou města Grubišno uctila památku obětem Vlastenecké války pocházejících z Ivanova Sela. Ke krveprolití zde došlo jen krátce před tím, než z místa odjel první konvoj chorvatských dětí do České republiky v září 1991.

Další cesta paní Evy Pavlové vedla za dětmi a školáky do Končenice. V místní české mateřské školce ji děti přivítaly zpěvem. Žáci České základní školy Jana Růžičky pak během sportovního dne předvedli, co všechno dokáží. "V kontaktu s dětmi a žáky, kteří představují již pátou, šestou či sedmou generací, jsem se opětovně ujistila, jak důležitá je péče o náš mateřský jazyk doma a kdekoli ve světě, kde žijí naši krajané. Krajané všech generací zde rozvíjejí češství bohatým kulturním a společenským životem,“ uvedla na závěr návštěvy paní Eva Pavlová. V podvečer pak položila kytici u pamětní desky čtyřem českým příslušníkům UNPROFOR umístěné na památníku Pobjednik.

Ve středu dne 29. května 2024 manželka prezidenta České republiky Eva Pavlová během cesty za krajany do Chorvatska navštívila kulturnĕ-edukační centrum v letovisku Tkon, které tam buduje Svaz Čechů v Chorvatsku. "Rozsahem a ambicí projektu jsem příjemně překvapena. Po jeho dokončení půjde o mimořádnou příležitost pro zdokonalování v češtině a vzájemné česko-chorvatské setkávání se," řekla Eva Pavlová.

Centrum vzniklo v 70tých letech minulého století na základě iniciativy českých základních škol v Daruvaru a Končenicích a následného angažování Svazu Čechů v Chorvatsku. Před několika lety byla zahájena kompletní rekonstrukce a výstavba nových objektů, jejíž první etapa bude ukončena v srpnu tohoto roku. Krajané v něm plánují organizovat řadu letních škol v českém jazyce a různých zájmově orientovaných soustředění. 

V této souvislosti je třeba vzpomenout těsné partnerské vztahy mezi Jihomoravským krajem a Zadarskou župou, jakož i Plzeňským krajem a Bjelovarsko-bilogorskou župou, které mají významné místo mezi ostatními chorvatskými a českými partnery Svazu Čechů v Chorvatsku, českými besedami a úřadem Vladimíra Bílka, poslance za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu. V budoucnu budou centrum využívat děti krajanů společně se svými vrstevníky z České republiky. Do podpory těchto aktivit je zapojeno jak české velvyslanectví v Záhřebu, tak i chorvatské velvyslanectví v Praze.

  

 

Kabinet manželky prezidenta republiky

Fotogalerie

Návštěva Chorvatské republiky, Kulturně edukační centrum Svazu Čechů v Chorvatské republice, Tkon, 29.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Kulturně edukační centrum Svazu Čechů v Chorvatské republice, Tkon, 29.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Kulturně edukační centrum Svazu Čechů v Chorvatské republice, Tkon, 29.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Kulturně edukační centrum Svazu Čechů v Chorvatské republice, Tkon, 29.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Kulturně edukační centrum Svazu Čechů v Chorvatské republice, Tkon, 29.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Kulturně edukační centrum Svazu Čechů v Chorvatské republice, Tkon, 29.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Kulturně edukační centrum Svazu Čechů v Chorvatské republice, Tkon, 29.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Kulturně edukační centrum Svazu Čechů v Chorvatské republice, Tkon, 29.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, památník Pobjednik, Ljubovo, 28.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, památník Pobjednik, Ljubovo, 28.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, památník Pobjednik, Ljubovo, 28.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, památník Pobjednik, Ljubovo, 28.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, návštěva mateřské a základní školy, Končenice, 28.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, návštěva mateřské a základní školy, Končenice, 28.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, návštěva mateřské a základní školy, Končenice, 28.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, návštěva mateřské a základní školy, Končenice, 28.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, návštěva mateřské a základní školy, Končenice, 28.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, památník padlým ve Vlastenecké válce, Ivanovo Selo, 28.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, památník padlým ve Vlastenecké válce, Ivanovo Selo, 28.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, prohlídka Etno domu, Ivanovo Selo, 28.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, prohlídka Etno domu, Ivanovo Selo, 28.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, prohlídka Etno domu, Ivanovo Selo, 28.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, prohlídka Etno domu, Ivanovo Selo, 28.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, prohlídka Etno domu, Ivanovo Selo, 28.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Památník padlým bojovníkům ve 2. světové válce s bystou velitelů 1. československé brigády Jana Žižky z Trocnova, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Památník padlým bojovníkům ve 2. světové válce s bystou velitelů 1. československé brigády Jana Žižky z Trocnova, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, setkání s manželkou prezidenta Chorvatské republiky paní paní Sanjou Musić Milanović, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, setkání s manželkou prezidenta Chorvatské republiky paní paní Sanjou Musić Milanović, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, setkání s manželkou prezidenta Chorvatské republiky paní paní Sanjou Musić Milanović, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, základní škola J.A. Komenského, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, mateřská školka Ferdy Mravence, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, mateřská školka Ferdy Mravence, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR
Návštěva Chorvatské republiky, Daruvar, 27.5.2024, foto: archiv KPR