Kontakt

Kabinet manželky prezidenta republiky

Miroslava Macků

tajemnice
e-mail: [email protected] 

Mgr. Petr Fučík

tiskový tajemník
e-mail: [email protected] 

-------------------------------------------------

Obsahový tým manželky prezidenta republiky 

Mgr. Lilly Ahou Král, MBA

věnuje se těmto oblastem: lékařské, nelékařské obory, pacientské organizace, neziskový sektor a eHealth

Eva Holečková

věnuje se těmto oblastem:  rodina, děti, mládež - formální a neformální vzdělávání, rodinná terapie, sociální začleňování a skupina NEET

Mgr. Michaela Kopalová

věnuje se těmto oblastem: vrstevnická mediace, rodinná mediace, komunikační dovednosti, vztahové a emoční vzdělávání žáků i učitelů

Členky obsahového týmu můžete kontaktovat na emailové adrese: [email protected]