Vyjádření prezidenta republiky na tiskovém brífinku na závěr návštěvy Královéhradeckého kraje

6. prosince 2023

Dobrý večer,

já udělám krátkou rekapitulaci ještě části včerejšího programu od našeho posledního brífinku, kdy jsme z krajského úřadu odjeli podívat se do výroby dvou našich výrobců velice kvalitních hodinek do Nového Města do Prim Manufacture a do firmy Robot. Dále jsme byli v dětském domově v Sedloňově. Potom ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém ústavu v Dobrušce a večer potom na besedě s občany v Červeném Kostelci.

Zmínil bych krátce návštěvu v dětském domově, která byla motivovaná nejenom tím, že bylo zrovna Mikuláše a chtěli jsme udělat dětem radost, ale také tím, abychom se podívali, jak vypadá druhá strana mince, tedy ta méně příjemná. To znamená umisťování dětí do dětských domovů. Všichni bychom si přáli, aby forma péče o děti, které nemohou žít ve standardních rodinách, byla spíše toho rodinného typu, to znamená u pěstounů, případně terénními chůvami a dalšími formami, které budou pro ně příjemnější a pro společnost určitě v důsledku také, ale zatím tomu tak není, takže jsme chtěli vidět, jak režim v takovém domově funguje, jak se tam děti cítí. Je určitě dobře, že se jim věnuje například i kraj, tím že přispěje na rekonstrukci tohoto domova, protože než začnou platit nějaká nová pravidla a podaří se je nastavit, tak je důležité, aby děti žily v důstojném prostředí a stejně tak lidé, kteří s nimi pracují, aby žili a pracovali v solidních podmínkách.

Vojenský geografický ústav v Dobrušce je naším špičkovým pracovištěm. Naše kartografie, a to nejenom vojenská, ale i civilní a hydrometeorologická služba jsou na vysoké úrovni, takže jsem byl rád, že jsem se mohl podívat po letech, jaký pokrok tento ústav udělal. 

A v závěru dne na besedě s občany v Červeném Kostelci se objevovala především témata, která dnes lidi asi pálí nejvíc, a to je bezpečnostní situace, možnost rozšíření konfliktu probíhajícího na Ukrajině, dopad na Českou republikou a potom stávky, kterých jsme byli svědky v minulém týdnu, které se týkaly na jedné straně vzdělávání a platů nepedagogických pracovníků a na druhé straně platů a hodnocení lékařů. Dále se lidé zajímali také o stav našeho vzdělávacího systému. Bavili jsme se tam také o tom, jak mladí lidé dnes prožívají složitosti dnešního světa, jak to dopadá na jejich psychiku a co se s tím dá dělat a řadu dalších otázek.

Dnešní program jsem zahájili v Broumově prohlídkou broumovského kláštera, který je mimo jiné také místem, které hostí Broumovské diskuse a celou řadu kulturních akcí, protože Broumovsko je velice aktivní, pokud jde o regionální rozvoj. Snaží se nejenom vrátit Broumov a Broumovsko na viditelnou mapu České republiky a přitáhnout k němu pozornost jako k regionu, který si ji zaslouží ne jenom krásou svojí přírody, ale také kulturními možnostmi. Měli jsme besedu s velice zajímavou skupinou broumovských patriotů, nebo spíše patriotů Broumovska, celého regionu. Lidí, kteří každý ve svém oboru dělají něco navíc, něco, co přináší Broumovsku nové pracovní příležitosti, nové kulturní možnosti, sportovní vyžití a spoustu dalších věcí, které přispívají k tomu, že je Broumovsko a celý Královéhradecký kraj příjemným místem pro žití.

Z Broumova jsme potom pokračovali na besedu se starosty Broumovska, kde se objevovaly problémy velice podobné jiným krajům, jako je nedostatek zubních lékařů, nedostatek pediatrů, dostupnost dopravní některých částí regionu, ale co se tam objevovalo opakovaně, a myslím, že to bude tématem, kterému bych se rád věnoval, protože se ukazuje, že je problémem v krajích těch strukturálně postižených, ale i v těch, které hodnotíme spíše jako dobře fungující, a to je nerovnováha v rozpočtovém určení daní. Parametry, které byly nastaveny pro obce, tak evidentně nejsou schopny reagovat na některé specifické situace, jako například, když má obec dejme tomu devět set obyvatel a běžně kvůli náporu turistů v zimní i v letní sezóně se stará o desetinásobek, přitom peníze dostává na svých devět set obyvatel. Tak to samozřejmě vytváří pro starostu takové obce naprosto zásadní a často těžko řešitelné problémy. Takových obcí je samozřejmě u nás celá řada.

Teď už zmiňuji problémy, o kterých jsme se bavili při našem posledním zastavení tady ve Vrchlabí, besedy se starosty regionu Krkonošského národního parku a celého regionu, který přiléhá k národnímu parku. Hovořili jsem o tom, jaké specifické problémy musí obce regionu řešit v souvislosti s extrémním náporem turistů, s požadavky na ochranu životního prostředí a celé chráněné oblasti s režimem vstupu, ale mimo jiné také i s tím, jak často neukáznění, nezodpovědní jsou návštěvníci Krkonošského parku, protože to mimořádně potom zatěžuje ne jenom práci pracovníků národního parku, ale i starostů, kteří potom musí řešit spoustu škod způsobených těmito nezodpovědnými návštěvníky.

A ještě bych rád zmínil návštěvu rekonstruovaného nově otevřeného muzea Krkonošského národního parku, které bylo znovu otevřeno po rozsáhlé rekonstrukci 1. listopadu tohoto roku. Je to mimořádně zdařilá expozice, která interaktivní formou provází návštěvníka od doby starých nálezů na území Krkonošského parku, především těch geologických, které nás vedou milióny let do naší historie až k dnešku, a vlastně návštěvníka provází i tou interakcí přírody a člověka až do moderní doby. Myslím, že je to určitě velice dobrý počin a bude dobře, když lidé, kteří budou navštěvovat Vrchlabí tuto možnost nevynechají.

Děkuji.

Petr Pavel, prezident republiky, 6. prosince 2023