Pozdrav prezidenta republiky Petra Pavla k občanům na III. nádvoří Pražského hradu

9. března 2023

Dobrý den, dámy a pánové,

dovolte mi vás všechny přivítat a poděkovat na úvod Kateřině Marii Tiché a Kühnovu dětskému sboru za krásné provedení naší hymny.

Chci vám také poděkovat za tu úžasnou atmosféru a energii, kterou sem přinášíte. Musím říct, že je to pro mě úžasná odměna vidět vás tady tolik. Zvlášť po tom, co včera počasí nepřálo a je krásné, že nám dnes organizátoři zajistili trochu toho hezkého počasí. Je moc pěkné vás vidět tady tolik.

Vy jste asi měli možnost na těch obrazovkách vidět záznam projevu z Vladislavského sálu, tak to nebudu opakovat, ale to, co bych tady chtěl zdůraznit, je, že inaugurace je příležitostí, abychom si připomněli hodnoty. Právě ty hodnoty, které se v poslední době pro mnoho lidí začaly tak citelně vytrácet. Jsou to hodnoty, na kterých stojí naše země, a které jsou pro nás tak důležité, že byly vtěleny do základního zákona. A základní zákon, tedy Ústava, právě chrání lidská práva, důstojnost, rovnost před zákonem, tedy věci, bez kterých bychom nemohli být demokratickou zemí ani součástí velké rodiny demokratických zemí. A tyto hodnoty by měl na prvním místě chránit prezident. Nakonec mu to Ústava přímo ukládá.

Je to z velké části i o symbolech, proto také prezident sídlí tady na Pražském hradě, sídle českých knížat a králů a nad Hradem na jeho vlajce je heslo Pravda vítězí, které se táhne celou naší historií až k mistru Janu Husovi. Mnoho lidí v posledních letech opravdu nabylo dojem, že tyto hodnoty ztrácí na významu, že se vytrácejí, a proto se také občas postavili na odpor.

My jsme možná zaznamenali před několika lety, že se skupina takových občanů, kteří došli k závěru, že hodnoty jsou pošlapávány právě tady na Hradě, tak se rozhodla jeden ten symbol z Hradu odnést. Odnesli standartu prezidenta. Tu standartu tehdy částečně rozstříhali na menší kousky a poslali ji občanům právě jako ten symbol, že jim vlastně jsou ty hodnoty vraceny.

A já jsem velice rád, že Vám tady dnes s mojí ženou Evou můžeme říct, že my vnímáme pozici prezidenta a manželky prezidenta, protože Eva nemá ráda titul první dámy, že ji vnímáme jako službu. Že ji vnímáme jako službu vám všem, ne sobě, a že bychom skutečně, že jsme skutečně připraveni udělat všechno pro to, aby ta změna nastala.

A jestli můžu poprosit o ten symbol té změny. To je ta standarta, která byla z Hradu odnesena, byla restaurována a teď se na Hrad vrací jako symbol návratu těch hodnot. A abyste měli možnost se na ní podívat i zblízka, tak se brzo stane součástí prohlídkového okruhu Pražského hradu i s tím příběhem, který ji provází, abychom si mohli připomínat, že hodnoty jsou něco, o co můžeme velice rychle přijít, a že si je musíme hlídat, aby se nám zase neztratili, jako se nám na nějakou dobu ztratila tato standarta. A my pro to i s mojí ženou uděláme všechno. A budeme se moct těšit, že nám v tom pomůžete, protože sami to nezvládneme.

Moc vám všem děkuji a přeji krásný den.

Petr Pavel, prezident republiky, balkon Pražského hradu, 9. března 2023