Přepsaný záznam slova prezidenta republiky Petra Pavla při jmenování ministra životního prostředí

10. března 2023

Dobré ráno, pane premiére, pane vicepremiére, pane ministře,

já jsem rád, že mohu vlastně hned po inauguraci učinit první pracovní krok a jmenovat nového ministra životního prostředí. Ukončit tak poměrně dlouhé období různých dohad a výhrad. A jsem rád, že z toho, co jsem měl možnost si já sám zjistit, tak prázdných, a ukončit tak období, kdy Ministerstvo životního prostředí bylo řízeno panem vicepremiérem, uvolnit mu tak ruce k tomu, aby se mohl plnohodnotně věnovat své práci. A zároveň Vám, který jste na ministerstvu už působil, abyste tam mohl působit plnohodnotně v roli ministra a role ministra životního prostředí je v dnešní době mimořádně důležitá.

Já bych rád ocenil roli celého rezortu i na úspěšném předsednictví a samozřejmě bych rád zdůraznil několik věcí, o kterých jsme spolu hovořili a které teď před Vámi stojí a které jsou podle mého názoru důležité nejenom pro životní prostředí, ale například i pro takzvaně strukturálně vyloučené regiony nebo postižené regiony. Jak jsme spolu mluvili, ono se to netýká jenom těch našich tří krajů, o kterých hovoříme stále, ale i dalších území, která mají podobné problémy a bude velice důležité, abychom zdroje, které na pomoc těmto regionům, ale i těm strukturálním problémům, jsou vyčleněné nejenom v rámci Fondu spravedlivé transformace, ale i v rámci dalších fondů, ať už národních, nebo těch z Evropské unie, aby byly využity s maximální efektivitou. Já vím, že Vy tomu chcete věnovat zvláštní pozornost. Já také. Tak se určitě u toho budeme potkávat.

A potom tady máme celou řadu dalších problémů, ať už je to ochrana vody, zemědělský zákon, případně zákon o ochraně přírody a další odpady, recyklace, to jsou věci, které rozhodně nesnesou odkladu, takže očekávám, že se do nich hned pustíte. A budu se těšit na další spolupráci a přeju Vám k tomu hodně úspěchu.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 10. března 2023