Projev prezidenta republiky na Radě bezpečnosti OSN

20. září 2023

Pane předsedo,

Excelence,

Je mi ctí, že dnes mohu v této záležitosti vystoupit v Radě bezpečnosti, a děkuji albánskému předsednictví za tuto příležitost.

Naše děti učíme hrát podle pravidel. Učíme je rozvíjet kamarádské vztahy založené na vzájemném respektu a předcházet konfliktům. Tuto celosvětově sdílenou představu jsme my, členské státy rodiny OSN, promítli do mezinárodních pravidel, abychom zajistili mírový a prosperující život našich společností.

A přesto Rusko, stálý člen Rady bezpečnosti, zahájilo rozsáhlou invazi a vede brutální a nevyprovokovanou útočnou válku proti svému sousedovi, čímž hrubě porušuje Chartu Organizace spojených národů. Je to hanebná urážka řádu založeného na pravidlech, a tím i celého mezinárodního společenství.

Znovu se nám dostává hořkého ponaučení, že s jídlem jen roste agresorova chuť. Netýká se to jen Ruska a Ukrajiny, týká se to nás všech. Konečné vítězství Ukrajiny znamená vítězství právního státu a respektu k ostatním, zatímco její porážka by dovolila zvítězit brutalitě a bezpráví. Není možné, aby jakákoli země byla vůči tomuto konfliktu neutrální.
Rusko musí zcela a bezpodmínečně stáhnout všechny své jednotky a vojenskou techniku z celého území Ukrajiny. Představitelé Kremlu musí nést následky a být postaveni před soud.

Kvůli ruské agresi v Evropě opět umírají lidé. Dopady války však sahají daleko za hranice našeho regionu. Porušováním základních práv Ukrajiny na nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Rusko ohrožuje mír a bezpečnost na celém světě. Nelze než odsoudit cynické rozhodnutí Ruska ukončit Černomořskou obilnou iniciativu. Toto rozhodnutí vedlo k masivnímu zvýšení cen potravin a zcela jasně dokládá, jak málo se Rusko zajímá o každodenní strádání těch nejzranitelnějších.

Mezinárodní společenství a téměř všichni členové Rady bezpečnosti již vyjádřili přání, aby na Ukrajině zavládl mír. Je ovšem zcela zřejmé, že nikdo si nepřeje mír více než samotní Ukrajinci. Spravedlivý a trvalý mír. Mír, z něhož netěží především agresor. A právě proto podporujeme kroky prezidenta Zelenského v jeho mírovém plánu. Podmínky jakéhokoli mírového řešení může stanovit pouze Ukrajina.

Pane předsedo,

Excelence,

Jak víte, naše země má vlastní bolestnou zkušenost s Rusy a s jejich, jak se tehdy říkalo, internacionální pomocí. Přišli bez pozvání, aby nám pomohli proti nám. Dnes už to nazýváme správným jménem - imperialismus a rozpínavost. Zažili jsme to. Česko proto s Ukrajinou a jejím lidem cítí silnou solidaritu. Jsem opravdu vděčný, že naše vláda a naše společnost Ukrajinu tak upřímně podporují. Jsme odhodláni stát po boku Ukrajiny a podporovat ji tak dlouho, jak bude potřeba. Dokud nebude obnoven mír a vláda práva.

Děkuji vám.

Petr Pavel, prezident České republiky, New York, 20. září 2023