Projev prezidenta republiky na shromáždění u příležitosti 205. výročí založení Národního muzea

14. června 2023

Dobrý večer vážení hosté, dámy a pánové,

je mi opravdu ctí, že se dnes nacházíme v této krásné historické budově, v tomto sále u příležitostí které zde již byly dvakrát zmíněny, 205. výročí založení národního muzea a 225. výročí narození Františka Palackého, který svůj život neodmyslitelně spojil právě s touto kulturní institucí.

Na Palackého vzpomínáme jako na klíčovou postavu politického dění 19. století a jednoho z nejznámějších českých politiků a historiků, který si díky své koncepci národních dějin vysloužil přezdívku Otec národa. Jeho nejdůležitější odkaz možná spočívá právě v tom, co předcházelo historickému dílu, které vytvořil.

Na počátku Palackého přínosu byl chlapecký zápal pro bádání a vzdělávání. Právě vášeň učit se novým věcem se stala nejen základem jeho příspěvku k budování zdejších muzejních sbírek, ale i příspěvkem k budování moderního českého národa. Jsem přesvědčen, že klíčem k úspěchu i dnešní společnosti, ať už na úrovni politické, ekonomické či sociální, je probouzet a rozvíjet tento zápal v každém z nás.

Chceme-li patřit k zemím, které v mezinárodním měřítku určují tempo v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, nesmíme váhat podpořit tyto oblasti dostatečnými zdroji. Jestliže to myslíme vážně s transformací našeho hospodářství tak, aby byla česká ekonomika nejen šetrná k životnímu prostředí, ale také postavená na výrobcích s vyšší přidanou hodnotou, musíme začít hned a s velkým odhodláním.

Chci proto apelovat, aby kvalita vzdělávání a rozvoj vědy zůstaly naší celospolečenskou prioritou, a to i navzdory obtížím dnešní doby, kterým čelíme. Potřebujeme také rychlé a efektivní řešení, jak stabilizovat finanční situaci českých akademických pracovišť. A pamatovat na to, že kvalita vzdělávání, kterou nabízíme našim dětem a mladé generaci obecně dnes, rozhodne o stavu naší společnosti do budoucna.

Už dříve jsem zmínil, že za největší sílu České republiky považuji schopnost a šikovnost jejích občanů. A považuji za důležité vytvořit pro ně podmínky, aby se mohli kvalitně učit, realizovat své nápady a sbírat zkušenosti. Chci proto poděkovat všem jednotlivcům a institucím, kteří o takový rozvoj usilují. 

Národní muzeum a jeho vedení jsou pro mě důkazem, že cesty k úspěšné popularizaci vědy a vzdělávání existují. Práce, kterou jste zde věnovali hledání inovativních způsobů, jak vysvětlit fungování věcí kolem nás, mě naplňuje obdivem i uznáním. Stejně tak oceňuji i význam, který přikládáte vzdělávání a probouzení zájmu o vědění u těch nejmenších návštěvníků. 

Ať jde o expozice, které dávají nahlédnout do různých etap lidských dějin, nebo moderní způsoby komunikace, jako je například podcast Tajemství Národního muzea, jsem hrdý, že máme instituci světové kvality. 

Kromě praktických dopadů, která tato instituce má na rozšiřování vědomostí české veřejnosti, musím vyzdvihnout i její dopad symbolický. Pohotová nabídka zdejších odborníků na pomoc se záchranou mineralogické sbírky po požáru v Banské Štiavnici je ukázkou solidarity, která patří mezi důležité znaky moderní společnosti. A jsem moc rád, že právě věda jde v této oblasti příkladem. 

Nelze si také nevšimnout, že Národní muzeum se stalo místem, které propojuje minulost se současností a budoucností. A já bych mu chtěl popřát, aby i v dalších letech pokračovalo stejně úspěšně. A vám všem chci popřát krásný večer. Děkuji

Petr Pavel, prezident republiky, Národní muzeum v Praze, 14. června 2023