Projev prezidenta republiky na tiskové konferenci při oficiální návštěvě slovenského prezidenta v ČR

26. června 2024

Dobrý den dámy a pánové,

vítejte na tiskové konferenci u příležitosti první návštěvy ve funkci nového slovenského prezidenta. Jsem moc rád, že pan prezident dodržel tradici, která mezi našimi zeměmi je a že na první oficiální bilaterální návštěvu přijel do České republiky. Já to vnímám jako možnost, jak znovu definovat naše vzájemné vztahy, protože je to do určité míry nový začátek. Rozhodně je na co navazovat. Zároveň chci říct, že naše vztahy nejsou definovány pouze zahraniční politikou. Naše země jsou provázány historicky na mnoha úrovních mezilidské, přeshraniční, kulturní, sportovní, politické, ekonomické, finanční. Ty vazby jsou opravdu hluboké. Česká republika je největším investorem na Slovensku, zároveň máme mnoho českých firem na Slovensku, a slovenských v České republice, Slovenská republika je pro nás významným ekonomickým partnerem, takže všechny tyto oblasti spolupráce běží, a poběží i dále.

My jsme se s panem prezidentem bavili o nových formách, které bychom v rámci spolupráce mohli akcentovat, ať už jsou to společné cesty na různé mnohonárodní, mnohoformátové akce, jako je třeba V4, B9, NATO a další. Společnou účast na různých kulturních a sportovních událostech. Bavili jsme se také o tom, jakým způsobem například rozšířit spolupráci s mladou generací, jak oslovit studenty v obou zemích tak, abychom dali najevo, co všechno máme společného a v čem můžeme spolupracovat více. Hovořili jsme o tématech, která máme společná, jako je bezpečnost, situace na Ukrajině, nadcházející summit Aliance. Hovořili jsme také o tom, co můžeme udělat pro zvýšení obranyschopnosti našich zemí v rámci spolupráce nejenom ve formátu NATO, ale také bilaterálně. Jak mohou spolupracovat naše firmy obranného průmyslu. To všechno jsou věci naprosto konkrétní, které běží, a budou pokračovat i dál.

Česká republika se účastní mnohonárodního budování obraných schopností na Slovensku. Je to uskupení, jehož součástí je Česká republika a bude i nadále. Česká republika poskytuje v současné době ve spolupráci s Polskem a Maďarskem ochranu vzdušného prostoru Slovenské republice, ta bude také pokračovat i nadále. Takže myslím si, že těch možností je tady opravdu celá řada. Já jsem rád, že jsme si měli možnost o těchto věcech s panem prezidentem velice otevřeně promluvit. Do konce tohoto roku bude ještě mnoho příležitostí, kdy se uvidíme, ať už na dvoustranném nebo mnohostranném základu, takže předpokládám, že ta komunikace bude probíhat velice věcně a bude probíhat pravidelně.

Děkuji.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad. 26. června 2024