Projev prezidenta republiky při návštěvě 20. schůze Senátu Parlamentu ČR

14. prosince 2023

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dámy a pánové,

předstupuji před vás v tomto roce již počtvrté a velmi pravděpodobně i naposledy, abych vás požádal o vyslovení souhlasu se jmenováním dalších dvou soudců Ústavního soudu. Dosud jsem na základě vašeho schválení jmenoval pět soudců Ústavního soudu - dvě soudkyně obecných soudů, správního soudce se zkušeností s trestním právem, akademičku z oblasti soukromého práva a akademika se zaměřením na teorii práva a ústavní právo. Zvláště cenné jsou z mého pohledu různorodé kariéry nových soudců, které brání riziku odborné a profesní slepoty a uzavřenosti do jediného myšlenkového světa.

V tuto chvíli jsou na Ústavním soudu dvě neobsazená místa a já vás dnes žádám o vyslovení souhlasu s kandidáty, kteří by tato dvě místa měli obsadit. Oba část svého vzdělání získali v zahraničí, oba studovali postgraduální doktorská studia, u obou je patrný přesah nad úzce vymezený obor jejich specializace. Snažil jsem se vybírat pečlivě, ani jeden není spojen s žádným veřejně probíraným problémem.

Lucie Dolanská Bányaiová představuje výkonnou advokátku se zaměřením na mezinárodní právo soukromé a právo hospodářské soutěže. To znamená, že má i silnou kompetenci v důležité části evropského práva. Zajímavou součástí její praxe byly restituční spory s mezinárodním přesahem. Má zkušenosti z advokacie velké i střední, zahraniční i domácí. Angažuje se ve správě záležitostí svého profesního stavu. Je členkou představenstva České advokátní komory s odpovědností za další vzdělávání advokátů. Pracuje však také například pro UNICEF. Působí jako rozhodkyně právních sporů u Hospodářské a Agrární komory. To svědčí o její schopnosti povznést se nad stanovisko jedné ze stran sporu a hledat spravedlivé rozhodnutí.  A právě to očekáváme od soudců. Při osobním setkání jsme mluvili o mnoha odborných i společenských tématech. Došel jsem k závěru, že v právu vidí jak konkrétní příběhy lidí, tak i systémový kontext. A pokud to mohu posoudit, tak má i smysl pro humor.

Zdeněk Kühn je nesporně jedním z nejvýraznějších českých právních vědců současnosti s rozsáhlou a mezinárodně citovanou publikační činností. Pokládal u nás základy teorie soudního rozhodování, a to v době, kdy jeho moderní principy nebyly ani zdaleka samozřejmé. Před dvaceti lety se výrazně zapojil do klíčové debaty o euronovele Ústavy. Je nadstandardně aktivní v odborných debatách, pravidelně vystupuje na zahraničních konferencích. Krom toho však už dlouhé roky působí také jako velmi respektovaný soudce Nejvyššího správního soudu. Rozhodně vhodné vaší pozornosti je také to, že právní vzdělání získal jak na Karlově univerzitě, tak na prestižní univerzitě ve Spojených státech. Začínal jako advokátní koncipient a následně složil advokátní zkoušky. Pracoval pak jako právní poradce několika amerických advokátních kanceláří. Byl ale i poslaneckým asistentem, asistentem na Ústavním soudu, nebo později členem Legislativní rady vlády. To vše z něj dělá kandidáta velmi vzdělaného, zkušeného, s mimořádně širokým odborným záběrem. Ale také kandidáta uvážlivého, vědomého si limitů toho, co soudci dělat mohou a co by již neměli. Když jsem začal shromažďovat seznam možných osobností pro Ústavní soud, jméno profesora Kühna ke mně přicházelo velmi často z různých stran. Z našeho osobního rozhovoru jsem si odnesl dojem, že je schopen fundovaně diskutovat snad o každém odborném i společenském tématu. Pokud by měl být někdo označován jako právní univerzalista, pak je to právě on.

Vážené senátorky a senátoři, jsem velmi rád, že jsme si při nedávném setkání s reprezentací Senátu mohli otevřeně promluvit o dosavadním průběhu doplňování Ústavního soudu a vzájemně se ujistit o našich nejlepších úmyslech. Pokud dnes vyjádříte s oběma kandidáty souhlas, budeme již za polovinou naší společné cesty k novému Ústavnímu soudu. 

Jak víte, předložil jsem již další nominaci, a sice advokáta a akademika Milana Hulmáka, o kterém budete rozhodovat až v lednu. Se svými spolupracovníky hledám další vhodné kandidáty na zbývající uvolňovaná místa v letech 2024 a 2025 četně již tolikrát poptávaného konzervativního kandidáta tak, abych naplnil avizovanou představu o pestrém a vysoce kompetentním Ústavním soudu, který bude ochraňovat ústavnost a lidská práva v naší zemi.

Na závěr mi dovolte, bez jakékoli vazby na dnešní projednávání a hlasování, popřát vám klidné a příjemné svátky.

Petr Pavel, prezident republiky, Senát Parlamentu ČR, 14. prosince 2023