Projev prezidenta republiky při návštěvě Senátu

24. ledna 2024

Dobrý večer, vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dámy a pánové,

nejprve mi dovolte vám poděkovat za vstřícnost, že jste tento bod zařadili na program jednání po pro vás i pro mě dlouhém dnu a věřím, že ta pozdní hodina nijak neovlivní objektivnost vašeho posuzování.

Na sklonku minulého roku jste ode mne obdržely návrh na jmenování docenta Milana Hulmáka soudcem Ústavního soudu. Shodou okolností budete o jeho osobě hlasovat právě v den, kdy Ústavní soud veřejně vyhlásil napjatě očekávaný nález k zákonu snižujícímu valorizaci důchodů. Byl to vůbec první zákon, se kterým jsem se musel po své inauguraci vypořádat. Přestože jsem tehdy zákon podepsal, sám jsem neskrýval určité pochybnosti, zda nemohla být porušena ústavní pravidla. Ústavní soud dnes nakonec rozhodl, že v obou hlavních bodech ústavní stížnosti podané sedmdesáti jedna poslanci hnutí ANO ve věci údajného porušení principu očekávání a také procedury schvalování předlohy byla ústavní stížnost vyhodnocena jako neopodstatněná a k porušení Ústavy podle Ústavního soudu nedošlo. Soudní rozhodnutí málokdy potěší obě strany sporu, obvykle jeden vítězí a druhý prohrává. Co je však nesmírně důležité je to, aby rozhodnutí respektovali všichni, jakkoliv mohou kritizovat jejich přesvědčivost. Kritika však nesmí sklouznout ke zpochybňování soudců a soudu, a zejména ne ke zpochybňování politickému. 

Je odpovědností každého politika, aby zvážil, nakolik už může jeho postoj vést k šíření nedůvěry k institucím demokratického právního státu. A právě zde podle mne leží hranice mezi legitimními nástroji politického boje a narušováním integrity a stability demokratického ústavního řádu. Chci věřit, že každý politik tuto odpovědnost cítí a tuto hranici ctí.

Dosud jste schválili sedm kandidátů na ústavní soudce, které jsem následně jmenoval. Dnes vás žádám o vyslovení souhlasu ke jmenování osmého, docenta Milana Hulmáka, který může doplnit postupně se obměňující Ústavní soud. Jedná se již o čtvrtého kandidáta se zkušeností z advokacie, kterého vám předkládám. Ústavní soudkyně doktorka Křesťanová a ústavní soudce prof. Kühn se advokacii věnovali během části své profesní dráhy. Ústavní soudkyně doktorka Dolanská Bányiaová pak byla stejně jako doc. Hulmák v advokacii po celou dobu své právní praxe. 

Má představa o vysoce kompetentním a pestrým způsobem složeném Ústavním soudu se s nominací doc. Hulmáka opět o krok přibližuje ke svému naplnění. Doc. Milan Hulmák působí jako advokát přes dvacet let. Ve své advokátní praxi se zaměřuje na oblast soukromého práva s řadou přesahů do dalších oborů. Je advokátem samostatným, spolupracoval ale i s dalšími advokátními kancelářemi, obvykle jako expert, někdy i při samotném výkonu advokacie.

Vedle své advokátní praxe je známým a úspěšným akademikem. Věnuje se výuce občanského práva na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jako pedagog začínal na právnické fakultě v Plzni, kde před tím i studoval. Na Ústavním soudu by tak vhodně doplnil soudce s pedagogickou praxí ze dvou největších právnických fakult – pražské a brněnské, což považuji také za žádoucí.

Jeho právní kompetence je ještě komplexnější když uvážíme, že je od roku 2009 rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. A to bez jakýchkoliv dohledatelných výtek, které se u nás vůči některým rozhodcům objevovaly. Tato zkušenost mu nepochybně usnadní přechod z advokacie do soudcovského taláru. V rámci své právní praxe se zabýval rovněž i legislativní činností. Významně se podílel na přípravě nového občanského zákoníku a později i na debatách o jeho implementaci. Doc. Hulmák je významným a respektovaným odborníkem v oblasti soukromého práva a má bohaté zkušenosti z různorodé právní praxe. Těší se pověsti člověka slušného a náročného k sobě i k ostatním. 

Vážené senátorky, vážení senátoři, jsem přesvědčen, že souhlasem k jeho jmenování učiníte další krok k naplnění naší společné odpovědnosti vystavět vysoce kompetentní, složením různorodý a hodnotově pevný Ústavního soudu, instituci, která má rozhodující roli při ochraně demokracie, ústavnosti a lidských práv v naší zemi.

Děkuji vám.

Petr Pavel, prezident republiky, Senát Parlamentu ČR, 24. ledna 2024