Projev prezidenta republiky při setkání prezidentů zemí V4

22. listopadu 2023

Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové,

bylo mi velkou ctí dnes na Pražském hradě přivítat paní prezidentku Čaputovou, paní prezidentku Novák a pana prezidenta Dudu při příležitosti tradičního setkání prezidentů zemí V4 konaného v rámci českého předsednictví.

Moto českého předsednictví zní V4 citizens neboli V4, Visegrad pro občany. Odráží naše vnímání Visegrádské skupiny jako platformy, která by měla fungovat především ve prospěch občanů. Naše předsednictví usiluje o návrat ke kořenům visegrádské spolupráce, principům svobody a demokracie, dobrých sousedských vztahů a evropského a transatlantického spojenectví. Vrací se tak k odkazům prezidentů Havla, Walesy a Antalla. I když se naše názory a názory ostatních představitelů zemí V4 v čase mění, zůstáváme a zůstaneme sousedy a naším úkolem proto je usilovat o dobré sousedské vztahy. Je důležité, abychom navzájem znali své pozice, abychom věděli, kde máme průsečíky, kde můžeme intenzivně spolupracovat a ve kterých oblastech se lišíme. I v tom byl dnešní summit velice důležitý.

Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko leží ve středu Evropy a je proto přirozené, že řešíme podobné geopolitické otázky. Ruská agrese dopadá na nás všechny. Podpora Ukrajiny je proto zásadní pro naši bezpečnost. Zároveň je také krokem přirozeně lidským. Rusko musí za ztracené lidské životy a škody napáchané na Ukrajině nést odpovědnost. Musíme proto odhodlaně pokračovat ve všestranné podpoře Ukrajiny a jejích občanů. Je to v našem zájmu.

Velkou výzvou pro nás všechny zůstává situace na Blízkém východě. Naším zájmem jako Evropy je, aby teroristická organizace Hamás byla poražena, aby v Gaze nenastala humanitární katastrofa a aby se konflikt dál nerozšířil do regionu.

Naše země bude také řešit otázky dalšího rozšíření Evropské unie. Jsem přesvědčen, že partnerům v sousedství Evropské unie musíme nabídnout jasnou evropskou perspektivu. Takový krok nejen posílí naši bezpečnost, ale přispěje také k odolnosti Evropy jako celku.

Dnešní setkání bylo také příležitostí k připomenutí, že příští rok společně oslavíme výročí našeho členství v euroatlantických strukturách, do kterých jsme všichni společně směřovali. Jedná se o výročí dvaceti let v Evropské unii a dvacet pět, respektive dvacet let našeho členství v NATO. Jde o historické milníky, které zásadním způsobem přispěly nejen k posílení naší bezpečnosti, ale také k výraznému zvýšení životní úrovně všech zemí Visegrádské čtyřky.

Kromě těchto zahraničněpolitických témat jsme dnes také mluvili především o konkrétních aktivitách v oblasti vzdělávání, kultury a společenských akcí, ze kterých mohou těžit občané ve všech našich zemích. Řešili jsme možnosti spolupráce v infrastrukturních projektech, které mají potenciál modernizovat naše ekonomiky, jako jsou například dálniční spojení nebo vysokorychlostní železnice. Kromě toho jsme také řešili potřebu posilování inovativních ekonomických projektů, ať už v oblasti dopravy nebo digitální agendě. Hovořili jsem také o konkrétních projektech, které zaštiťuje Mezinárodní visegrádský fond. Díky němu mohou studenti nebo výzkumníci cestovat do ostatních zemí V4 a vyměňovat si poznatky a propojovat tak občanskou společnost v našich zemích. V jednání je rozšíření těchto příležitostí i na Ukrajinu a do budoucna také na ostatní země Východního partnerství a západního Balkánu. Mohu jen potvrdit, že Česká republika bude tyto projekty nadále podporovat.

Závěrem bych rád poděkoval svým kolegům za dnešní velice otevřenou výměnu názorů. Věřím, že na jejím základě se budeme dále snažit o zachování odpovídající úrovně spolupráce a budeme společně naplňovat priority, které jsme si stanovili v českém předsednictví.

A nyní mi dovolte předat slovo panu prezidentu Dudovi, po kterém vystoupí prezidentka Čaputová a na závěr prezidentka Novák. Pane prezidente máte slovo.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 22. listopadu 2023