Vyjádření prezidenta republiky při tiskové konferenci u příležitosti oficiální návštěvy Polské republiky

16. března 2023

Vážený pane prezidente, dámy a pánové,

dovolte, abych vaším prostřednictvím pozdravil i všechny polské občany. Pan prezident pokryl velice detailně všechna témata, o kterých jsme se bavili, takže bych mu mohl poděkovat, říct děkuji, pane prezidente, souhlasím a pojďme na otázky, ale já to přece jenom trochu rozvedu. Já si moc cením toho, že spolupráce mezi Českou republikou a Polskem je dnes na tak vysoké úrovni, a to nejenom mezi prezidenty, ale i mezi vládami, regionálními vládami, ale i mezi občany. Zřejmě asi za celou dobu historie ty naše vztahy nebyly tak dobré jako teď. Je to určitě způsobeno i probíhající válkou na Ukrajině, protože jsme si všichni s naprostou vážností uvědomili, kde jsou ty skutečné hodnoty a jaká je cena spolupráce s přáteli a s našimi spojenci. Uvědomujeme si také, jaký potenciál a kapacitu má naše část Evropy, a možná jsme si to uvědomili právě až teď, pod tou hrozbou války na Ukrajině, kdy jsme získali zdravé sebevědomí nejenom proto, že naprostá většina zemí tohoto regionu reagovala velice rychle a věcně v rámci pomoci Ukrajině, ale také jsme si vědomi toho, jak důležité bude rychle postavit Ukrajinu na nohy po skončení konfliktu, tedy poválečná obnova. Já jsem přesvědčen, že naše země mají v tomto ohledu co nabídnout, a je potřeba, abychom ten impuls, který tady vznikl, ty zkušenosti, které jsme nabyli, abychom je využili také při rozvoji našeho regionu, ale i Ukrajiny.

Pan prezident zmínil dopravní infrastrukturu, energetickou infrastrukturu, já ji považuji za naprosto klíčovou, pokud se máme nejenom propojit se západem Evropy, ale také pokud se máme posunout na vyšší úroveň, protože bez kvalitní komunikační, železniční sítě a produktovodů se skutečně na vyšší úroveň dostat nedá. My k tomu ten potenciál máme a je potřeba ho využít. Pan prezident zmínil plynovod Stork ve vazbě na terminál v Gdaňsku. To je samozřejmě pro nás důležitá věc, stejně jako dostavba dálnice D11 a její propojení s dálnicí S3 na polské straně, ale bavili jsme se také o řadě dalších věcí, ve kterých, musím říct, že máme téměř naprostou shodu.

Já si velice vážím osobního přístupu pana prezidenta s tím, že navážeme velice blízký kontakt, abychom mohli případné zárodky problémů řešit v okamžiku, kdy vzniknou, a ne, až nabydou nějakého většího rozsahu. Je to způsob komunikace, který, si myslím, že mezi přáteli a spojenci by měl být naprosto běžný. Zároveň také oceňuji to, že pan prezident souhlasil s tím, že na nadcházejících Dnech NATO v České republice, které jsou největší akcí tohoto druhu v naší části Evropy, a možná i v celé Evropě, že bude Polsko speciálním partnerem, čehož si velice vážím, protože je to také výrazem toho, jak Polsko přistupuje nejenom k bilaterálním vztahům, ale i ke svému členství v NATO.

Musím jenom říct, že se těším na další spolupráci, a doufám, že tato návštěva nejenom že nebyla poslední, ale že bude takhle vstřícně pokračovat i na dalších úrovních.

Moc děkuji.

Petr Pavel, prezident republiky, Varšava, Polská republika, 16. března 2023