Vyjádření prezidenta republiky na tiskovém brífinku při návštěvě Jihomoravského kraje

26. září 2023

Dobré odpoledne,  
 
jsem moc rád, že jsem teď mohl navštívit v pořadí další kraj, tentokrát Jihomoravský kraj, protože je to kraj, ve kterém je velký potenciál. Mnoho věcí, kterými se ostatní kraje mohou inspirovat, ale samozřejmě se tady také projevují některé problémy, které jsou podobné ostatním krajům. Samotné centrum kraje, Brno a okolí, se může pyšnit mnoha superlativy, ať už je to počet vysokých škol, ať je to počet justičních institucí a celá řada dalších významných věcí, jako jsou kulturní památky. Jsou tady ale také regiony, které svými problémy připomínají třeba Sudety v Karlovarském kraji nebo v Ústeckém kraji, tedy místa, kde jsou sociální a ekonomické problémy. Kdybych měl jmenovat pár věcí, o kterých jsme se bavili, a které pro mě byly inspirující, tak na prvním místě bych asi zmínil to, že Jihomoravský kraj je mezi všemi našimi kraji šampionem v podpoře podnikání, v podpoře inovací, v podpoře nových technologií, což z něj udělalo kraj, který jako první mezi kraji České republiky získal ocenění Podnikatelský region roku. A myslím si, že si ho právem zaslouží, protože tím, jak podporuje mladé podnikatele, a to právě v těch odlehlých částech regionu, tím, jak vytváří podmínky pro nové podniky, pro startupy, jak podporuje výzkum, vědu, nové technologie. Myslím si, že to jsou všechno věci, které nás nejenom region po regionu, ale i jako zemi mohou posunout kupředu. Další pozitivum bych asi zmínil dostupnost školství a školských zařízení pro všechny věkové kategorie dětí a studentů, což taky není všude obvyklé. A kdybych měl zmínit některé problémy, tak je to především dopravní infrastruktura, je to úroveň různých parametrů kvality života v těch odlehlejších částech kraje a tyto problémy jsou navzájem propojeny, protože když se budeme bavit o tom, jak řešit situaci v těch odlehlejších regionech, které mají strukturální problémy, tak se bavíme nejenom o těch parametrech kvality života, ale bavíme se také o dopravní dostupnosti, tedy dopravní infrastruktuře. Bavíme se o regionální spolupráci přeshraniční, do jaké míry jsme schopni deficity na naší straně kompenzovat spoluprací s našimi sousedy. Bavíme se ale také o tak dlouho diskutované věci, jako je například rozpočtové určení daní, protože tak, jak ho máme nastavené plošně dnes, tak vyloženě podvazuje iniciativu měst a obcí. Pokud jde o to, vytvářet podmínky pro firmy, které nejenom sídlí, ale také vyrábějí na teritoriu města nebo kraje, což by při změně jistě vyvolalo úplně jinou atmosféru, která by potom mohla podpořit rozvoj nejenom těch odlehlejších regionů, ale všech krajů a celé republiky. Bavili jsme se také o problematice sucha, která je pro Jihomoravský kraj velice aktuální. O možnostech buď zvětšení objemu zadržovacích nádrží nebo o případném oprášení starého projektu na výstavbu kanálu Dunaj-Odra, který by mohl přivést vodu do nádrží na jižní Moravě tak, aby byl po celý rok dostatek vody především pro zemědělskou produkci, která je pro kraj mimořádně důležitá. Myslím, že další témata ještě nechám na panu hejtmanovi, abych mu nevzal všechen vítr z plachet. Já jsem za dosavadní průběh návštěvy velice rád, protože jsme měli velice otevřenou a vstřícnou diskuzi, která mi dává dostatek podkladů pro moje další jednání s ministry a s premiérem.  
 
Děkuji.

Petr Pavel, prezident republiky, Olešnice na Moravě, 26. září 2023