Proslov prezidenta republiky při jmenování soudce a členů vedení Ústavního soudu

4. srpna 2023

Vážený pane stávající předsedo Ústavního soudu, nově jmenovaný pane předsedo, paní místopředsedkyně, vážení hosté, dámy a pánové,

není asi pochyb o tom, že Ústavní soud je jedním z klíčových stavebních kamenů našeho ústavního pořádku. Už třicet let dokazuje, že péče o právo, ne jenom to individuální, ale také o státní správu, o základní práva, není pouze proklamací, ale že je naplňována v praxi a že orgány státní správy jsou vázány právem. Myslím si, že to je jedna z klíčových věcí, které pro Ústavní soud platí.

Zároveň je také potřeba říct, že Ústavní soud se v naší zemi dlouhodobě těší vysoké autoritě, a to je dáno ne jenom tím, jaká rozhodnutí přijímá, ale také, jak je odůvodňuje a jak se na venek prezentuje. A v tom hrají samozřejmě důležitou roli jeho vedení, předseda, místopředsedové nebo místopředsedkyně.

Já jsem se rozhodl jmenovat předsedou Ústavního soudu pana doktora Josefa Baxu jako jednoho z nejrespektovanějších právníků v naší zemi, který má za sebou zkušenosti ne jenom z hájení individuálního práva, ale také z toho, aby státní správa fungovala tak, jak má. Při mém rozhodování velkou roli sehrálo to, jakým způsobem vybudoval a vedl Nejvyšší správní soud. Jsem přesvědčen o tom, že výkonnost a atmosféra Nejvyššího správního soudu jsou právě jeho zásluhou. Myslím si, že je to zároveň i příslibem pro fungování Ústavního soudu.

Pokud bereme vedení Ústavního soudu jako určitou vizitku této instituce, tak jsem se stejným principem řídil i při výběru místopředsedkyně. Paní profesorka Kateřina Ronovská nepochází z prostředí justice, ale Právnické akademie, a celý život hájí především soukromé právo a připravuje nové adepty justice. Má dostatečné zkušenosti ze zahraničí, především z německy mluvících zemí, Holandska, Izraele, ale také velký přesah, pokud jde o občanskou společnost a neziskové organizace. Myslím si, že to může být pro Ústavní soud velkým přínosem. Zároveň také její bezprostřednost, energie může být pro Ústavní soud a pro náročné úkoly, které bude řešit, také dobrým aspektem.

V minulosti, tak jak se Ústavní soud proměňoval, jsme mnohokrát slyšeli diskuse, že to byl soud Havlův, posléze Klausův, Zemanův, případně Kesslerův a potom nového předsedy pana Rychetského. Mojí snahou ve spolupráci se Senátem je, abychom nový Ústavní soud v budoucnu nemuseli označovat jako Pavlův nebo Baxův, ale abychom ho viděli jako velice kvalitní  Ústavní soud pro občany této země.

Zároveň bych rád využil této příležitosti, abych poděkoval panu doktoru Rychetskému za dvacet let v čele této instituce, kdy bez jakékoli pochyby ji přivedl do 21. století, protože ne jenom tím, že dokázal elektronizovat agendu, ale také významně proměnit agendu v průběhu let od těch devadesátých k dnešku. A je nesporým faktem, že jeho profesní, ale i osobnostní kvality významně ovlivnily celý Ústavní soud a byl jeho nejviditelnější tváří ve všem, tedy v tom nejlepším a možná také někdy v tom, co bylo kritizováno.

Já bych mu chtěl velice poděkovat za tuto práci a zároveň říct, že nasadil laťku hodně vysoko a bude jistě složité se do této široké stopy vejít, ale já nepochybuji, že pan doktor Baxa to zvládne, a já bych mu k tomu chtěl popřát hodně úspěchů a samozřejmě i celému Ústavnímu soudu.

Děkuji

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 4. srpna 2023