Proslov prezidenta republiky při jmenování soudců Ústavního soudu

5. června 2023

Vážený pane předsedo Senátu, vážený pane předsedo Ústavního soudu, paní soudkyně, páni soudci, vážení hosté,

nebudu skrývat, že cítím uspokojení z toho dnešního dne a ze jmenování prvních tří ústavních soudců v mém funkčním období. A to zdaleka ne z důvodu, který jsem v poslední době slýchával a četl, že někdo vyhrál, ať už to byl kdokoliv. Já jsem přesvědčený o tom, že jmenováním tří velice kvalitních lidí do funkcí ústavních soudců jsme vyhráli všichni. Je to především váš úspěch, protože je to o vašich odborných a lidských kvalitách. Ale je to také úspěchem všech, kteří se na výběru podíleli, na jejich velice zodpovědném hodnocení. Chtěl bych ocenit práci všech, kteří k tomu přispěli.

Zároveň chci popřát vám do vaší nelehké práce hodně úspěchů a zdraví a samozřejmě vyjádřit naději, že budete soudci nezávislými a spravedlivými, o čemž ve vašem případě nepochybuji.

Takže ještě jednou, vám všem moc blahopřeji a děkuji za vaši dosavadní práci.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 5. června 2023