Úvodní slovo k tiskové konferenci u příležitosti návštěvy prezidenta Severní Makedonie

29. srpna 2023

Dobrý den, dámy a pánové,

já jsem rád, že jsem mohl přivítat mého kolegu, pana prezidenta Pendarovského na Pražském hradě, protože reprezentuje region, na kterém Česká republika má přirozený zájem z hlediska své bezpečnosti a z hlediska bezpečnosti a stability v Evropě.

Balkán byl, a dodneška je,; územím, které je historicky složité, jak etnickým složením, tak tím, že je křižovatkou různých vlivů. A vzhledem k tomu, že sám mám s bezpečnostní situací na Balkáně určitou zkušenost, tak vím, jak je i pro nás důležité, aby tento region bezpečným byl a zůstal. My jsme problému bezpečnosti věnovali s panem prezidentem poměrně velkou část pozornosti. Bavili jsme se o regionu jako celku, o tom, jak se v něm kříží zájmy Ruska, Číny, některých arabských zemí, Turecka, a samozřejmě v tomto složitém mixu najít tu správnou cestu je velice složité.

Česká republika nejenom podporovala úsilí Severní Makedonie o vstup do NATO, já jsem tomu úsilí byl přítomen v pozici předsedy Vojenského výboru a jsem moc rád, že to úsilí nakonec bylo dovedeno k zdárnému konci v roce 2000, kdy Severní Makedonie vstoupila do NATO po dlouhých jednáních, při kterých se jednalo o něco z našeho pohledu poměrně banálního, jako je změna názvu země, ale z pohledu Makedonců samozřejmě taková změna je velice citlivá a já velice oceňuji dobrou vůli a pragmatický přístup Severní Makedonie k tomuto problému.

Ten teď pokračuje dál, protože zcela logicky snaha o integraci do euroatlantických struktur neskončila vstupem do NATO, ale pokračuje snahou o vstup do Evropské unie. A my v tomto úsilí Severní Makedonii samozřejmě podporujeme také, protože není bezpečnosti bez ekonomické prosperity a stability, takže to vnímáme jako vzájemně se doplňující úsilí.

Zároveň bych chtěl zmínit, že Severní Makedonie je také na balkánské migrační stezce, což pro nás je velice důležité, a Česká republika si svoji solidaritu, ale také vlastní zájem na řešení nelegální migrace velice silně uvědomuje, a i proto v průběhu posledních několika let se na území Severní Makedonie vystřídalo více než 1800 českých policistů a policistek, kteří pomáhali chránit hranici proti nelegální migraci. V tomto úsilí pokračujeme i dnes prostřednictvím agentury Frontex.

My jsme se také dotkli okrajově ekonomické spolupráce, která se vrací na úroveň před pandemií covidu, a samozřejmě jsme zmínili některé progresivní oblasti, ve kterých můžeme více spolupracovat, ale tomu se bude pan prezident věnovat blíže na jednáních s vládou.

Já bych na závěr chtěl říci, že naše jednání bylo velice otevřené, věcné, že jsem rád, že máme se Severní Makedonií takto otevřené a přátelské vztahy a budeme v nich pokračovat, protože náš zájem na bezpečném Balkánu plně integrovaném do Evropské unie i do NATO je společný.

Petr Pavel, prezident České republiky, Pražský hrad, 29. srpna 2023