Úvodní slovo k tiskové konferenci u příležitosti návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

6. července 2023

Dobrý večer, vážený pane prezidente,

pro mě je opravdu velkou ctí, ale taky potěšením, že moje první zahraniční návštěva v pozici prezidenta je právě z Ukrajiny. Zároveň mě těší to, že prezident Zelenskyj je prvním ukrajinským prezidentem po 14 letech, který navštěvuje Českou republiku. Pro mě je to takový první závan návratu k normálnosti, protože bych považoval za standardní, že se s přáteli budeme potkávat běžně a ne po tak dlouhé době s tolika tajnostmi kolem těchto návštěv, které samozřejmě jsou způsobeny bezpečnostní situací.

V této souvislosti bych chtěl ocenit odvahu, nejen s jakou se ukrajinský národ brání ruské agresi, ale také osobně Volodymyra Zelenského při jeho cestách po světě, protože země, která je v agresivní válce s mocností jako je Rusko, kdy jsme mnohokrát slyšeli přímé hrozby ohrožení života, tak za takovéto situace shánět podporu pro svoji zemi mezi partnery a spojenci je obdivuhodné. 

Volodymyr Zelenskyj nejenom svoji zemi, ale vlastně nás všechny a mnoho západních lídrů inspiruje svým přístupem, svým způsobem vedení země, která je už téměř pětistý den ve válce. A je obdivuhodné, s jakým nasazením, s jakou vůlí se brání zpočátku obrovské přesile. Dnes se dá říct, že se síly pokud ne vyrovnaly, tak vyrovnávají, protože Ukrajina nejenomže zahájila svojí protiofenzivu, ale ukazuje, že Rusko zdaleka není tak silné, jak se nás všechny snažilo přesvědčit.

Tato návštěva je nejenom pro mě znamením, že podpora Ukrajiny dává smysl, že směřuje k cílům, které sledujeme, aby Ukrajina uspěla, abychom uspěli my všichni s respektem k pravidlům, na kterých stojí mimo jiné i naše společnost. Volodymyr Zelenskyj ani Ukrajina v tom nejsou sami. Mohou počítat s naší další podporou. Tak jako jsme je podporovali od počátku agrese, budeme je podporoval i dále. Za dobu trvání konfliktu Česká republika, a teď mám na mysli nejenom vládu, ale i privátní společnosti, ale také občany, přispěla celkovou hodnotou 45 miliard na boj proti ruské agresi. A bylo to především v oblasti těch komodit, které Ukrajina potřebovala nejvíce. Poskytli jsme celkem 676 kusů těžké techniky a protivzdušné obrany, 4,2 milionu kusů středorážové a velkorážové munice, nebo například 380 tisíc kusů dělostřelecké munice. 1,5 miliardy poskytla česká vláda na rozvojovou pomoc a humanitární asistenci na Ukrajině. A rád bych také zmínil solidaritu občanů nejenom při sbírání finančních prostředků, ale například i iniciativy jako je “Dárek pro Putina”, v rámci které byly vysbírány peníze na tank Tomáš nebo raketomet Přemysl a mnoho dalších kusů techniky a potřebného materiálu. 

Volodymyr Zelenskyj přijel nejenom proto, aby nám vyjádřil svoje poděkování za tuto pomoc, ale zároveň také přijel, aby slyšel od nás, že jsme s nimi i nadále, že je budeme podporovat v jejich boji za to, co my sami jsme před nedávným obdobím chtěli také, to znamená být svobodní, být nezávislí a mít možnost samostatně si rozhodnout, do jaké organizace chceme patřit. A v tomto principu, jsem přesvědčen, že musíme Ukrajinu podporovat. Protože i my jsme chtěli, aby nás podporovaly státy, mezi které jsme se tehdy chtěli dostat. Já nevidím jiné řešení tohoto konfliktu než ukrajinský úspěch. Protože pokud by uspělo Rusko, pak základy společnosti, ve které žijeme, budou významně otřeseny, a v podstatě popřeme veškeré principy, na kterých naše společnosti budujeme. 

Podpora Ukrajiny není pouze asistencí země, která je postižena válkou, ale je to také pomoc nám samým, protože my se tady bavíme v rostoucí míře o spolupráci - o spolupráci mezi našimi a ukrajinskými firmami, mezi neziskovými organizacemi, mezi politickými reprezentacemi. Mnoho českých firem už s ukrajinskými velice intenzivně spolupracuje. Z tohoto pohledu obnovu Ukrajiny, nejenom tu poválečnou, ale i teď v době války musíme vidět jako příležitost i pro Českou republiku a pro české firmy. Takže je to oboustranně výhodné a je potřeba abychom se této oblasti věnovali opravdu s velkou pozorností. Rád bych zmínil některé konkrétní projekty, například návštěvu v příštím týdnu 30 českých podnikatelů spolu s naším vládním pověřencem Tomášem Kopečným na Ukrajině, kteří se budou bavit o možnostech rozšíření spolupráce. Ale také bych chtěl zmínit příklad dvou našich velkých společností: Škoda Jaderné strojírenství a Škoda Transportation, které už v této době na Ukrajině spolupráci mají a mají velký potenciál, jak tuto spolupráci dále rozšířit.

Chtěl bych také zmínit nadcházející summit NATO ve Vilniusu, kde se budeme v příštím týdnu bavit především o Ukrajině, protože situace na Ukrajině bude rozhodující pro bezpečnost v celém našem regionu. Budeme se bavit o určité institucionalizaci podpory Ukrajiny prostřednictvím střednědobého plánu, který na pět let zafixuje podporu Ukrajiny. Ta podpora bude vyjádřena i finančními prostředky ve výši 500 mil Eur a Česká republika do této podpory je připravena přispět 5 miliony Eur. Zároveň bude také pozice Ukrajiny posílena tím, že v rámci konání summitu proběhne první úvodní jednání rady NATO - Ukrajina, kde Ukrajina bude sedět se státy NATO jako rovný s rovným, a komunikace mezi NATO a Ukrajinou se tak dostane na úplně jinou úroveň.

Ale to podstatné, co Ukrajina od summitu očekává, je jasná zpráva ohledně jejího budoucího členství v NATO. A tady si myslím, že je potřeba říci naprosto jasně, že je v zájmu České republiky, aby Ukrajina v okamžiku, kdy válka skončí, zahájila jednání o přístupu do NATO, protože je to v zájmu i naší bezpečnosti, je to v zájmu regionální stability, ale také ekonomické prosperity.

Naše zkušenost nám také říká, že síla je v jednotě, síla je v podpoře společenství, které dává přednost spolupráci před konfrontací, a z tohoto pohledu bychom Ukrajinu a její přístup do NATO, ale i do Evropské unie měli podporovat. My samozřejmě v rámci podpory přístupu k EU budeme  usilovat o to, aby přístupová jednání byla zahájena do konce tohoto roku, a aby zaznělo jasně, že Evropa s Ukrajinou do budoucna počítá.

Samozřejmě ani členství v NATO, ani členství v Evropské unii není automatické. Není to něco, co by se dalo pouze zasloužit. Je proto potřeba splnit celou řadu podmínek, a tady bych chtěl ocenit úroveň reforem, ke kterým na Ukrajině dochází v řadě oblastí. Tyto reformy jsou samozřejmě cestou k tomu, aby se Ukrajina přiblížila jak k Evropské unii, tak NATO, aby splnila všechny podmínky pro to, aby se mohla stát řádným členem těchto organizací.

Já vám děkuji za pozornost a teď bych rád předal slovo svému kolegovi Volodymyru Zelenskému.

Petr Pavel, prezident České republiky, Pražský hrad, 6. července 2023