Úvodní slovo prezidenta republiky při přijetí romských studentů

13. dubna 2023

Dobrý den vám všem,

rád bych vás přivítal na Pražském hradě a popřál, byť zpětně, se zpožděním několika málo dní, k Mezinárodnímu dni Romů. Zároveň bych chtěl říct, že vítám příležitost si tady s vámi dnes popovídat, protože to, co považuji za jedno z největších nebezpečí dnešní doby, a zdaleka se netýká jenom Romů, jsou předsudky. Ty předsudky vychází mnohdy z nedostatku informací, vychází z dlouhodobých stereotypů, vychází z nedostatku vůle navzájem si naslouchat a pochopit argumenty toho druhého. I proto jsem rád, že si o tom tady dnes můžeme společně promluvit, protože vy pro mě představujete možnost, jak poukázat na dobré příklady, a to nejenom směrem do komunity vaší, ale především do komunity většinové, která často ještě těmi předsudky trpí. Vy jste příkladem toho, že z tohoto kruhu předsudků se dá vystoupit, že je možné se na věci dívat úplně jinak a že je na čem pracovat.

O tom bych se s vámi rád dnes pobavil a jsem rád, že tu možnost máme. Rád bych vám nabídl, abyste mi velice otevřeně řekli, co máte na srdci a jak se na problémy, které nás obklopují a se kterými se dost často potýkáme, někdy i neúspěšně, jak se na to díváte vy a co si myslíte, že by se s tím dalo nebo mohlo dělat.

Tolik ode mě na úvod. Děkuji ještě jednou.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 13. dubna 2023