Úvodní slovo prezidenta republiky při přijetí zástupců neziskových organizací u příležitosti Dne Země

25. dubna 2023

Dobrý den vám všem,

moc vám děkuji za to, že jste přijali pozvání a přišli na tuto debatu. Jsem moc rád, že se můžeme takto neformálně sejít. Ono to bude neformální potom atmosférou. To prostředí necháme takové, jaké je, to nepředěláme.

Jsem rád, že si můžeme popovídat o tématech, která já vnímám jako prioritní. Proto jsem také všechny ty debaty ohledně životního prostředí, jeho ochrany, Green Dealu, anebo řekněme raději zelené modernizace, učinil jednou ze svých priorit, a chci se jí věnovat především tím, že budu tato témata diskutovat a že je budu přinášet do různých debat. Chci se jim věnovat právě z pohledu spíše demytizace na základě jasných, srozumitelných, vědeckých poznatků a přesvědčovat lidi o tom, že to není žádná zelená, přehnaná aktivita, že to není žádný ekoterorismus, ale že to je prostě realita, se kterou žijeme, musíme žít a musíme se naučit v ní vidět spíše příležitost než omezující podmínky. K tomu lze samozřejmě organizovat nejenom různé konference, semináře, kulaté stoly a debaty podobné této, ale i mnohem širší, aby se ta debata stala naprosto věcnou a oproštěnou od emocí, kterými je dnes prosycena.

Jsem moc rád, že mohu spolupracovat s Lacem Mikem, kterého si dlouhodobě vážím a jehož názory považuji za velice umírněné, racionální, ale zároveň komplexní, protože my se na tu problematiku musíme opravdu dívat z pohledu toho, jak ovlivňuje i ostatní sféry naší činnosti, jaké má dopady, do jaké míry jsou některá opatření realizovatelná a s jakými riziky, případně jaká rizika poplynou z toho, když realizovaná nebudou. Myslím si, že i naše veřejnost na řadu těch argumentů slyší, především pokud jde o opatření na ochranu životního prostředí. Především ta adaptační jsou pro veřejnost srozumitelná, jenom je potřeba je opakovat, vysvětlovat a dávat k nim jasné a srozumitelné argumenty. Jsem také připraven poskytnout záštitu různým akcím, které budou podporovat iniciativy na ochranu životního prostředí, na obnovu krajiny, případně i vést Kancelář k tomu, aby i Kancelář jako celek šla příkladem v některých opatřeních, která tímto směrem jdou.

Také jsem zaznamenal, že Česká republika aspiruje na možnost organizovat přípravnou konferenci pro COP29. Myslím, že tam tady určitě bude stát za to, abychom se tomu věnovali, protože je to nejenom věc, která je prestižní, ale také důležitá. Bylo by dobře, abychom se i v této oblasti prezentovali jako země, která má co nabídnout.

Jsem připraven nejenom naslouchat vašim argumentům, ale samozřejmě je také přebírat do svých debat, do svých argumentů a dále s nimi pracovat, protože jsem vždycky byl spíš nakloněn k tomu racionálnímu vidění světa a dokládání argumentů konkrétními příklady, pokud možno příklady, na které si mohou lidi sáhnout, které mohou sami někde vidět nebo si ověřit. Takové příklady jsou nejprůkaznější. Když mě podobnými argumenty a příklady budete zásobovat, tak budu jenom rád. Samozřejmě je potřeba vnímat i to, že moje možnosti nejenom z hlediska pravomocí, ale i času nejsou neomezené, takže se budu soustředit hlavně na ty oblasti, které se týkají ochrany klimatu, které se týkají energetické transformace, a to i s těmi dopady, jak jsem říkal, na sociální oblast, na ekonomiku, ale i na běžný život lidí.

Tolik na úvod a teď bych raději dal prostor vám, abyste se představili, případně jakou organizaci zastupujete, a pak už můžeme naprosto neformálně debatovat.

Děkuji.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 25. dubna 2023