Vyjádření prezidenta po jmenování místopředsedkyně a soudců Ústavního soudu

25. června 2024

Vážená paní místopředsedkyně, pánové ústavní soudci, vážení hosté,

jsem opravdu moc rád, že dnes můžeme udělat další krok na společné cestě se Senátem k naplnění jedné z nejdůležitějších pravomocí, a sice jmenování soudců Ústavního soudu.

Když jsem s touto pravomocí začínal, musím říct, že jsem z toho měl trochu mrazení v zádech, protože jsem viděl, jak obrovský úkol to je, vybrat ty nejlepší z nejlepších a poskládat Ústavní soud tak, aby byl pestrý ve všech ohledech, aby byl složen z lidí, kteří jsou jednoznačně respektovaní, ne jenom jako osobnosti, ale také jako odborníci, ale zároveň abychom také naplnili to, co se očekávalo, že tedy celý proces bude transparentnější, než tomu bylo v minulosti.

Já jsem moc rád, že se nám daří naplňovat Ústavní soud tak, že nezůstává dlouhodobě neobsazen, že se nám daří naplňovat ho přesně podle té představy, že Ústavní soud je nejenom pestrý, odborně zdatný, ale navíc že funguje jako tým, což není úplně běžné.

V případě dnešních dvou nových ústavních soudců je krásně vidět právě ta různorodost a pestrost. Zatímco v případě pana doktora Langáška je to jeho zkušenost právě už z fungování Ústavního soudu, z dalších institucí, z Nejvyššího správního soudu, tak v případě pana profesora Přibáně je to především mnohem, bych řekl, nadprofesní rozhled, protože je nejenom právním filozofem, ale také sociologem práva, dlouhodobě pracoval v zahraničí, takže určitě do Ústavního soudu přinese i perspektivu z různých právních systémů.

Jsem moc rád, že dnes mohu do funkce místopředsedkyně jmenovat druhou ženu, soudkyni, která má nejenom zázemí v soudech, ale také v advokacii, a zároveň bude určitě dobrou pravou rukou panu předsedovi, a bude mu tak oporou při řízení této mimořádně důležité instituce.

Chtěl bych Vám popřát ve Vaší nelehké práci to, co jsem říkal i v Senátu opakovaně, že bych byl rád, abyste si za každou cenu zachovali nezávislost, odstup, ale zároveň abyste také zůstali v kontaktu s lidmi, protože pro ně Vaše judikatura musí být srozumitelná. A vzhledem k tomu, že všichni jste buďto publikovali, nebo vyučovali, tak se zpřístupňováním práva a rozhodnutí soudu máte svoji praxi, takže nepochybuji, že i v tomto naplníte očekávání, která na Vás jsou kladena. Samozřejmě bych Vám také rád popřál nejenom hodně sil, zdraví, ale také oporu rodiny a Vašeho okolí, protože bez toho se tato práce dělat nedá.

Ještě jednou děkuji a přeji všechno nejlepší.

Odbor komunikace KPR