Vyjádření prezidenta republiky na brífinku při návštěvě Středočeského kraje

6. března 2024

Dobrý den, dámy a pánové,

dnes začínáme návštěvou Středočeského kraje jako dvanáctého kraje v pořadí tady na krajském úřadě. Já jsem měl v úvodu pracovní snídani s paní hejtmankou, kde jsme si pohovořili o hlavních problémech, které kraj trápí a mezi které patří, a asi na prvním místě bych jmenoval, rozpočtové určení daní, které je dlouhodobým problémem nejenom Středočeského kraje, ale i všech ostatních, protože už od roku 2005 nedoznal vzorec výpočtu rozpočtového určení daní pro kraje změny a mezitím samozřejmě došlo k výrazným změnám u všech krajů. Takže debata o tom, jakým způsobem ten vzorec upravit, je na místě. Bavili jsme se také o stavu komunikací, dopravní obslužnosti, která je v kraji velkým problémem vzhledem k tomu, že je to kraj, který je rozlohou velice rozlehlý. Navíc má uprostřed hlavní město Prahu, běží přes něho množství komunikací, jak těch silničních, tak železničních, které jsou extrémně vytížené, samozřejmě nejenom dopravou krajskou, ale i tou celostátní.

Bavili jsme se také o problémech s dostupností škol, a to všech stupňů, ve Středočeském kraji, které souvisí s poměrně enormním nárůstem počtu obyvatel, což je třeba v naprostém rozporu s některými kraji, jako je Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský, kde naopak se potýkají s úbytkem obyvatel.

Bavili jsme se také o zdravotní péči a její dostupnosti v regionu, o tom, jakými specifickými problémy kraj žije s ohledem na mnoho lidí, kteří v kraji bydlí, spotřebovávají tady služby, ale pracují jinde a své peníze utrácejí v jiných místech, což vytváří samozřejmě nerovnováhu, na kterou potom kraj musí doplácet.

My se tomu budeme věnovat v průběhu celých dvou dní návštěvy. Budu odsud pokračovat do Berouna, kde budeme mít návštěvu domovu pro seniory, budeme potom pokračovat z Berouna do Vinařic, kde navštívím mužskou věznici, kde se chci věnovat problematice vězeňství. Dále potom budeme mít besedu s občany v Kladně. Mezitím ještě navštívíme Křivoklát, kde se budeme bavit se starosty okolních obcí o záměru vytvořit Národní park Křivoklátsko a o dopadech na jejich obce, případně o tom, jak oni vidí vůbec perspektivu vytvoření Národního parku.

Petr Pavel, prezident republiky, Praha, 6. března 2024