Vyjádření prezidenta republiky na brífinku pro média při pracovní návštěvě ve Štrasburku

4. října 2023

Dobré odpoledne,  
 
já tedy shrnu druhý den návštěvy. Zahájili jsme ho pracovní snídaní s českými europoslanci, které se zúčastnila většina našich europoslanců. Témata byla především zaměřena na legislativu a hlavní úkoly, které zbývají v tomto institucionálním cyklu, na priority, které se budou projednávat v rámci volební kampaně do Evropského parlamentu a jejich pozorování, doporučení, náměty. Debata byla velice věcná. Já jsem byl za ni rád, protože nejenom že mi dala širší orientaci, ale zároveň také některé podněty pro další jednání. 
 
Potom jsem měl schůzku s naší zástupkyní u Soudu pro lidská práva doktorkou Kateřinou Šimáčkovou, se kterou jsme se bavili především o kauzách, které Soud pro lidská práva projednává, jak se vztahují k České republice a k ostatním zemím, a které se týkají například žalob na stav životního prostředí a dopad na životy občanů. Bavili jsem se také například o Istanbulské úmluvě a o soudním sporu s Lichtenštejnskem.  
 
Následovalo setkání s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolou, ve kterém jsme se bavili především o tom, jaká je teď situace v Evropském parlamentu, jaké očekává změny v novém složení parlamentu, co to přinese z hlediska přístupu k aktuálním problémům, jako je například podpora Ukrajiny, podpora opatření proti klimatickým změnám a další.  
 
Následovalo vystoupení před plénem Evropského parlamentu. Zřejmě jste ho dostali a měli jste možnost se seznámit s hlavními tématy, takže není nutné to rozebírat. Potom jsme se přesunuli sem k Radě Evropy, kde jsem měl setkání s generální tajemnicí. Mluvili jsme především o třech tématech. Jedno z nich bylo následné téma po summitu Rady Evropy v Reykjavíku, a to bylo vytvoření a uvedení do života Registru škod. Nejenom tedy jeho uvedení do života v zemích, které jsou signatáři, ale zároveň získání podpory i u třetích zemí tak, aby podpora tohoto procesu byla co nejširší. Bavili jsme se také o Istanbulské úmluvě a o možnosti její ratifikace Českou republikou a také o tom, jak zvýšit odolnost demokracií proti vlivům dezinformací, což je téma, které by i u nás mělo být velmi aktuální, ale bohužel se mu tolik pozornosti nedostává. To je v kostce asi vše, co bych řekl k dnešnímu dni.  

Petr Pavel, prezident republiky, Štrasburk, 4. října 2023