Vyjádření prezidenta republiky na společném tiskovém brífinku s hejtmanem Královéhradeckého kraje

5. prosince 2023

Začali jsem dnes ráno na Dětské klinice Fakultní nemocnice. Byli jsme se především podívat na vedení péče o předčasně narozené děti a potom jsme se šli podívat o patro níž na děti starší, kterým jsme alespoň připomněli, že budeme mít zítra Mikuláše. Pokračovali jsme jednáním tady na krajském úřadě. Odsud budeme pokračovat do Nového Města, kde se podíváme na hodinářskou výrobu, která v tomto městě má silnou tradici. Budeme pokračovat do dětského domova v Sedloňově a Vojenského geografického ústavu v Dobrušce. Závěr dne bude v Červeném Kostelci, beseda s občany.

Zítra budeme na Broumovsku. Začneme prohlídkou broumovského kláštera, debatou s místními patrioty, se starosty regionů a na závěr skončíme prohlídkou nově otevřeného Muzea Krkonoš, Vrchlabí. Tolik k souhrnu.

Teď možná pár prvních dojmů z návštěvy. Pro mě samozřejmě hradecký kraj není novinkou, takže nemohu říci, že bych se sem přijel seznámit se situací, ale to, co mě potěšilo, je, že tento kraj v mnoha ohledech zastává přední místa ve srovnání s ostatními kraji České republiky. Ať už je to v péči o dopravní infrastrukturu, dostupnost ať už silniční nebo železniční, ať je to ve snaze pomáhat rozvoji zdravotnictví, a to i toho, které není krajské, účast i na podpoře sociální péče ze strany kraje. Myslím si, že je tady mnoho pozitivního, co by se dalo použít i jako příklad pro ostatní kraje.

Jinak se kraj potýká s problémy tak jako mnoho dalších krajů v naší republice. A je to dostupnost primární péče v některých odlehlých částech kraje, především pediatrů, zubařů. To jsou myslím bolesti všech našich krajů. Dále také stárnutí populace a případně odliv občanů z větších měst, případně z kraje, a to jsou asi věci, které jsou také společné i s dalšími kraji.

Co mně bylo sympatické, je to, že v tomto kraji, tak jako například v Jihočeském, ale i v některých dalších, to není o tom, co stát, vláda nachystá, připraví, ale o tom, že hledají sami řešení. Tak to si myslím, že je naprosto zásadní, protože bez takto aktivního přístupu se určitě dál neposuneme, a to i v takových věcech, které jsou a budou velice citlivé, jako je například rozpočtové určení daní, a to nejenom v městech, ale celkově, protože se ukazuje, že disproporce mezi městy, jako je například Hradec Králové, Olomouc na jedné straně a na druhé straně Plzeň, jsou obrovské. Neměly by být tak velké skokové rozdíly.

Stejně tak jako jsme se dotkli některých citlivých témat, jako je školství, zdravotnictví, které rozhodně není jenom o oběhu peněz, které do systému natečou, ale je to o tom, jak efektivně je celý systém zorganizován, tak aby s těmi náklady, které do něho jdou, poskytoval co největší kvalitu služby.

A tady se dostáváme k tématům, která budou jistě velice citlivá, ale budeme je muset otevřít dříve nebo později, a to je počet škol, poměr žáků ve vztahu k učitelům, ale je to i počet zdravotnických zařízení, počet lůžek na občany, počet lékařů na občany. Poměr toho, kolik práce věnují lékaři tomu, pro co jsou tak dlouze a draze školeni, a kolik času věnují administrativě. To jsou všechno věci, které souvisí s efektivitou systému a budeme je muset řešit, pokud chceme, aby systém za peníze, které do něj vkládáme, byl nejefektivnější.

Petr Pavel, prezident republiky, Hradec Králové, 5. prosince 2023