Vyjádření prezidenta republiky na tiskové konferenci při návštěvě německého prezidenta v České republice

29. dubna 2024

 

Dobrý den, dámy a pánové,

já si moc vážím toho, že pan prezident navštívil Českou republiku právě při příležitosti dvacátého výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Rád bych připomenul ještě další dvě výročí, a sice třicáté páté výročí od pádu železné opony a padesáté výročí našich diplomatických vztahů. Německo je pro nás opravdu strategickým evropským partnerem a já jsem rád, že mohu říci, že v poslední době také jedním z nejlepších partnerů. Úroveň našich vztahů ve všech oblastech se skutečně za posledních dvacet let výrazně zlepšila. Strategické partnerství má pro nás naprosto zásadní roli, protože naše státy jsou provázány ekonomicky, historicky, kulturně, ale i na úrovni mezilidských vztahů. Je proto jednou z priorit naší zahraniční politiky, abychom tyto vztahy dále rozvíjeli.

Do Německa směřuje téměř třetina našeho exportu a Německo je také zároveň třetím největším investorem v České republice. My máme samozřejmě zájem na tom, abychom tyto vztahy dále rozvíjeli, abychom se z role, v dnešní době především subdodavatelské, posunuli více do role partnera a také inovátora. Máme zájem na prohlubování spolupráce nejenom v energetice, ve vědě, výzkumu a vývoji, v digitalizaci, ale také v kybernetické bezpečnosti.

Jedním z našich cílů do budoucna je také větší propojení se spolkovými zeměmi za našimi hranicemi, tedy s Bavorskem a Saskem, a zlepšení přeshraniční spolupráce, která je jednoznačně v zájmu na obou stranách hranice. Cílem je nejenom tedy zlepšit život lidí v těchto regionech, ale také dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti celého regionu. Rád bych v této souvislosti vyzdvihl také existenci Česko-německého fondu pro budoucnost a Česko-německého diskuzního fóra jako platforem pro diskuzi a spolupráci mezi občany a zeměmi.

S panem prezidentem jsme také sdíleli naše pohledy na mnoho společných témat, jako je válka Ruska proti Ukrajině, jako je bezpečnostní situace v Izraeli a v Pásmu Gazy, jako je vztah k Číně, případně k africkým zemím. A jsem rád, že na řadu těchto problémů sdílíme velice podobné pozice a těším se na to, že budeme v našich diskuzích pokračovat nejenom dnes večer, ale také zítra v průběhu konference ke dvacátému výročí Evropské unie.

Děkuji.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 29. dubna 2024