Vyjádření prezidenta republiky na tiskové konferenci při příležitosti návštěvy prezidenta Angolské republiky

21. února 2024

Vážený pane prezidente, dámy a pánové,

já jsem rád, že mohu dnes přivítat na Pražském hradě po dobu svého mandátu již druhou návštěvu z afrického kontinentu, což svědčí o tom, že Česká republika ve své zahraniční politice věnuje tomuto kontinentu a řadě jeho zemí zvýšenou pozornost.

My máme dlouhou tradici vzájemných vztahů s Angolou. V minulosti mnoho angolských občanů v tehdejším Československu studovalo. Ekonomická, obchodní i jiná spolupráce s Angolou probíhala a v této době máme tedy na co navazovat.

Potenciál pro tuto spolupráci je veliký a vůle ke spolupráci existuje na obou stranách. Máme tedy všechny podmínky k tomu, abychom navázali na dobré vztahy z minulosti a rozvinuli je ve všech oblastech vzájemného zájmu. Těch oblastí je celá řada, protože Angola prochází stejnou snahou o diverzifikaci své ekonomiky, jakou jsme procházeli my. Angola má zájem zvýšit podíl jiných odvětví průmyslu, než je pouze těžební průmysl. Zvýšit kapacitu své ekonomiky i zemědělství tak, aby nemusela být závislá ve své výrobě, ale i exportu na nerostných surovinách, především na fosilních palivech.

Česká republika má Angole co nabídnout. A to v oblastech bezpečnosti, v oblastech rozvoje průmyslu, jak leteckého, tak dopravního. Máme co nabídnout z pohledu budování infrastruktury, zdravotnictví, chytrého zemědělství, ale i třeba těžebního průmyslu nebo geologického průzkumu.

Bavili jsme se o mnoha konkrétních možnostech, na kterých budou dále pracovat ministři, kteří pana prezidenta doprovázejí spolu s našimi protějšky. Já jsem přesvědčen o tom, že máme-li dostatek vůle, příležitostí, tak jistě v krátké době najdeme cesty, jak tuto spolupráci konkrétně naplnit. Dnes jsme k tomu učinili první krok podpisem memoranda o spolupráci, které, jak jsme vyjádřili oba naději, bude základem pro další smluvní uspořádání, ať už to bude smlouva o vzájemné spolupráci, smlouva o ochraně a podpoře investic, případně smlouva o zamezení dvojího zdanění. To jsou všechno předpoklady k tomu, abychom rozvinuli naši spolupráci, vytvořili prostředí určité jistoty a předvídatelnosti, které tomuto rozvoji může nadále pomoci.

Děkuji panu prezidentovi za jeho otevřenost, vstřícnost a budu se těšit na další spolupráci.

Petr Pavel, prezident republiky, 21. února 2024