Vyjádření prezidenta republiky na tiskovém brífinku na závěr návštěvy Plzeňského kraje

24. ledna 2024

Dobré odpoledne, 

já se opravdu budu držet pouze dnešního dne. Ten jsme zahájili návštěvou firmy Lintech v Domažlicích. Firmy, která naplňuje moje kritéria firmy, kterou bych rád dával jako dobrý příklad, jako inspiraci, protože je to ryze česká firma. Firma, která se zaměřuje na výrobu s vysokou přidanou hodnotou, kvalitní výrobky v segmentu, ve kterém není nutnost konkurovat velkým zavedeným výrobcům, ale zároveň také výroba, která je kreativní, inovativní. Je to firma, která věnuje velkou pozornost vzdělávání mladých lidí v technických oborech, jejich přípravě na práci právě v podobných firmách jako je Lintech. A je to také firma, která má i velice následováníhodný model fungování, protože nežije z půjček, ale žije, rozvíjí se především z toho, na co si vydělá.

Pokračovali jsme v Domažlicích návštěvou kombinované vyšší odborné školy, obchodní akademie a střední zdravotnické školy, kde jsem měl besedu se studenty maturitních ročníků, kteří se velice živě zajímali o řadu témat, která se týkají především jejich odbornosti, způsobů vzdělávání v České republice, Eura a některých dalších věcí. 

Potom jsme pokračovali stále ještě v Domažlicích obědem se starosty Domažlicka, kde jsme hovořili o problémech, které je trápí. A na rozdíl od těch, které jsem řešili se starosty včera, které jsou samozřejmě všem spojené, to znamená vzdělávání, zdravotnictví, dostupnost lékařů, tak jsme se bavili také o přílišné byrokracii, která je zatěžuje, ať už se týká povolování staveb, územního plánování, stavebních řízení. Tyto procesy je skutečně zatěžují natolik, že jim odebírají ne jenom zdroje, ale také čas, který by mohli věnovat péči o občany a o zkvalitnění služby pro ně. Dotkli jsme se také problematiky dobrovolných hasičů a toho, jak málo jsem ochotni věnovat se nějaké dobrovolné činnosti, která je prospěšná pro ostatní. Právě třeba v kontextu se sousedním Německem, kde ta spolková činnost a dobrovolnická činnost je mnohem rozšířenější.

Pokračovali jsme z Domažlic sem do srdce Šumavy, kde jsme měli jenom krátkou debatu k národnímu parku a vztahům s okolními obcemi a využili jsem také chvilku času a šli jsme se podívat do vlčího výběhu, kde jsme měli velké štěstí, protože z evidovaných třinácti vlků jsme viděli krásnou přehlídku jedenácti. Takže krásná tečka za dvoudenním programem.

Petr Pavel, prezident republiky, Srní, 24. ledna 2024