Vyjádření prezidenta republiky na tiskovém brífinku při návštěvě Plzeňského kraje

23. ledna 2024

Dobrý den,

já bych chtěl především poděkovat panu hejtmanovi za milé přijetí na kraji a za velice otevřenou debatu, kterou jsme měli před obědem.

Účelem mé cesty je stejně jako v jiných krajích, seznámit se s problémy kraje přímo na místě, se specifiky, která kraje musí řešit, a také s tím jaké problémy se jim naopak daří řešit, a případně jak se ty zkušenosti dají využít v jiných krajích. Pro mě je to velice cenná zásobárna konkrétních poznatků pro má následná jednání s ministry, s vládou, se státními orgány, protože jak lépe řešit problémy než na základě konkrétní znalosti problémů, které tady lidé řeší.

Plzeňský kraj je na jednu stranu krajem bohatým, a to nejen na krásy přírody, ale i ekonomicky, protože je to kraj průmyslový. Na druhou stranu právě s tím, že je kraj průmyslový, se pojí některé specifické problémy. Tím asi nejvíce odlišujícím od ostatních krajů je poměrně velká mobilita pracovní síly z naší strany do Německa a na její místo přicházející pracovní síla z cizích zemí, což v řadě míst tohoto kraje vytváří tlak, protože se počet cizinců v poměru k místnímu obyvatelstvu, například v Tachově, jenom za dva roky zvýšil o více než sto procent, což s sebou nese problémy nejenom s chybějící infrastrukturou, jako je třeba bydlení, služby, ale také ten tlak mezilidský, protože i když konkrétní statistiky neukazují, že by například s vyšším počtem cizinců docházelo k větší kriminalitě, tak pocit bezpečí občanů se snížil, a to výrazně. To samo sebou samozřejmě nese potenciál pro zhoršování vztahů.

Na druhou stranu jsou tady problémy, které jsou společné i dalším krajům, jako je v některých místech až kritický nedostatek lékařů, především pediatrů, zubních lékařů. Ten problém se objevuje napříč celou republikou a jasně se ukazuje, že bude vyžadovat naprosto razantní systémové řešení, protože bez systémového řešení už tento problém se řešit nedá. Pobídky, ať už jsou jakkoliv velké, nefungují a hrozí nám, že v některých částech republiky lékařská péče prostě nebude a budou za ní muset lidé jezdit daleké kilometry třeba do krajských měst. To je samozřejmě situace, která není únosná.

Podobným problémem je vzdělávání, i když kraj má univerzitu, má řadu středních škol, tak například provázanost vzdělávacího systému s potřebami průmyslu s vyšší přidanou hodnotou není úplně ideální, a i Západočeský kraj řeší, jak získat dostatek kvalifikovaných lidí především v technických oborech nejenom na vysoké školy, ale jak je tady potom udržet ve firmách, které budou v regionu přinášet hodnotu. A myslím, že ještě bych možná zmínil jeden problém, který souvisí s počtem cizinců na území, a to je, jakým způsobem jsme schopni zajistit fungování zákoníku práce, jak jsme schopni regulovat agentury, které dodávají pracovní sílu podnikům, jak jsme schopni vymáhat pravidla, protože je evidentní, že mnoho těch problémů, které tady vznikají, jsou způsobeny problematickým vymáháním práva. Nejenom, že agentury mohou velice snadno vznikat, takže případné odebírání licencí pro ně není až tak citlivé, ale množí se problémy s tím, že agentury zneužívají zahraniční pracovníky. Ať už se jedná o vyplácení mezd, ať se jedná o pojištění, ať se jedná o propojování jejich zaměstnávání s bydlením, které samozřejmě potom zhoršuje i situaci na trhu s bydlením v celém regionu, protože se ceny neúměrně zvyšují. To jsou věci, které podle mého názoru jsou všechny řešitelné, jenom musíme mít dostatek důslednosti a odvahy trvat na tom, že musí být nastavena jasná transparentní pravidla a dodržovat je.

Petr Pavel, prezident republiky, Plzeň, 23. ledna 2024